Afsluiten

Volledig afsluiten bij werkzaamheden,
veel veiliger

Op initiatief van Synfra zijn Van Vulpen, Enexis en Brabant Water in 2021 gestart met een pilot om aan te tonen dat het veiliger én efficiënter is om een weg volledig af te sluiten en een wegomleiding in te stellen tegenover van wat nu standaard is: beperkte verkeersmaatregelen waarbij de weg zoveel mogelijk opengehouden wordt. De resultaten van deze pilot zijn nu bekend en bewijzen de positieve effecten van ‘Afsluiten tenzij’.

Op deze pagina:

De vier voordelen

In onderstaande animatie worden de vier voordelen van ‘volledig afsluiten bij werkzaamheden’ uitgelegd.

De werkwijze volledig afsluiten is nog niet bij iedereen bekend, het is daarom logisch dat hier nog vragen over zijn.  Hieronder vind je de meest gestelde vragen. We hebben deze in 4 categorieën opgedeeld: algemeen, van aannemers, van gemeenten en vragen van omwonenden.

Heb je een andere vraag, of vind je dat er een vraag aan deze lijst toegevoegd moet worden?
Neem contact met ons op via info@synfra.nl of 085 401 51 91.

Volledig afsluiten voorkomt aanrijdgevaar en is daarom veel veiliger voor weggebruikers, omwonenden en de medewerkers.

Voor omwonenden:

Bij grondwerkzaamheden zijn er twee opties: de weg deels afsluiten met een langere doorlooptijd of de weg volledig afsluiten met een kortere doorlooptijd. De standaard is voortaan volledig afsluiten vanwege de veiligheid en nog een aantal voordelen die hieronder genoemd worden.

Het volledig afsluiten bij werkzaamheden heeft als grootste voordeel dat het veel veiliger is. Daarnaast kent het meer voordelen:

 • Doordat er efficiënter gewerkt kan worden zijn de werkzaamheden eerder klaar.
 • Doordat materialen in het werkgebied opgeslagen kunnen worden, zijn er minder transportbewegingen nodig en wordt de verkeersveiligheid in omliggende straten vergroot.
 • Doordat de verkeerswijziging tijdens de duur van de werkzaamheden gelijk blijft, is het voor omwonenden en weggebruikers duidelijker.
 • De overlastbeleving voor weggebruikers wordt verkleind vanwege de duidelijkheid.
 • De inzet van verkeersregelaars is overbodig geworden. Verkeersregelaars staan altijd op een kwetsbare (onveilige) positie. Ze staan fysiek tussen het verkeer en de afzetting en zijn als aanspreekpunt vaak het mikpunt van (fysieke) agressie.

Ja, in de Arbeidsomstandighedenwet (Art. 3.1b) staat dat gevaar in eerste instantie moet worden voorkomen door de bron van het gevaar weg te nemen. Bij wegwerkzaamheden is de bron van het gevaar vooral gemotoriseerd verkeer en is het wegnemen van deze auto’s dus de beste oplossing.

Ja, hulpdiensten kunnen te allen tijde nog in het afgesloten gebied terecht door de afzetting tijdelijk aan de kant te zetten. Er is altijd een vrije ruimte in het afgesloten werkgebied die beschikbaar is voor hulpdiensten. Voor doorgaand wegverkeer, zo ook voor hulpdiensten, is de weg volledig afgesloten.

Uit de praktijk blijkt dat de overlastbeleving verminderd wordt, doordat de situatie tijdens de duur van de werkzaamheden gelijk blijft en daardoor voorspelbaarder. Wanneer de situatie steeds verandert, doordat eerst de ene en dan de andere weghelft opengaat, dan wordt dit meestal als hinderlijker ervaren. Ook gaat de voorkeur van bewoners vaak uit naar volledig afsluiten en daardoor een kortere duur van de werkzaamheden.

Volledig afsluiten ten opzichte van deels afsluiten vraagt een anders proces. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er moet een verkeersplan opgesteld worden, en dat moet tijdig gebeuren

 • Vanwege het verkeersplan ben je minder flexibel wat betreft de start- en einddatum van de werkzaamheden

Uitgebreide toelichting (binnenkort) op de e-learning

In verband met het opstellen van een verkeersplan is het nodig dat er al vroegtijdig in het proces goede communicatie is tussen alle betrokken partijen. Dit vraagt om een goede organisatie en is voor de aannemer iets om rekening mee te houden.
Dit verkeersplan vraagt om een strakke planning wat betreft start- en einddatum van de werkzaamheden. Hierdoor ben je minder flexibel.

De aannemer. Het verkeersplan wordt door de aannemer ingediend bij de wegbeheerder. Dat gebeurt zo’n 4 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Nee. Er zijn wel (extra) kosten verbonden aan het opstellen, indienen en toepassen van een verkeersplan. Maar hier staat tegenover dat kosten voor aanvullende verkeersregelaars/VRI (verkeersregelinstallatie) en transportkosten voor het in depot plaatsen van uitkomend straat- en grondwerk bespaard blijven.

Elke afsluiting is anders, maar meestal dienen omwonenden rekening te houden met een omleiding bij volledig afsluiten en daarmee mogelijk extra reistijd. Echter zorgt een gedeelde afsluiting voor extra reistijd vanwege opstoppingen die vaak ontstaan. Kortom, bij zowel volledig afsluiten als gedeelde afsluiting hebben omwonenden extra reistijd. Hoeveel extra reistijd is in elke situatie anders.

Ja. Voor fietsers geldt dat zij af moeten stappen.

Bewoners van het afgesloten gebied en bezoekers van de aanliggende bedrijven kunnen hun locatie dus te voet bereiken. Aangezien bij graafwerkzaamheden meestal het trottoir opengaat, zullen er voor voetgangers rijplaten/schotten worden geplaatst. 

Fietsers moeten afstappen en om de veiligheid van voetgangers te waarborgen kan overwogen worden om een ‘fietssluis’ toe te passen op doorgaande trottoirs.

Bij drukke fietsroutes kan er ook voor worden gekozen om fietsverkeer om te leiden.

Nee, bij deels afsluiten zijn de parkeerplaatsen in het gebied ook niet meer beschikbaar. Omdat de kabels en leidingen veelal in trottoirs liggen, zijn parkeerplaatsen langs dit trottoir niet beschikbaar tijdens de werkzaamheden.

Ja, meestal wel. Een gehandicaptenparkeerplaats blijft bereikbaar, ook bij volledig afsluiten. Wel is het mogelijk dat deze tijdelijk verplaatst moet worden, omdat er ter hoogte van de gehandicaptenparkeerplaats graafwerkzaamheden plaats moeten vinden. In overleg met de betreffende bewoner worden hier afspraken over gemaakt.

Zowel volledig afsluiten als deels afsluiten zorgt (logischerwijs) voor onzekerheid en weerstand bij omwonenden en ondernemers. Afhankelijk van het type werkzaamheden en de impact ervan, zal er veel of weinig weerstand zijn. Een gemeente moet hierop voorbereid zijn. Het loont om hier tijdig met betrokkenen over te communiceren.

Ja. Voor fietsers geldt dat zij af moeten stappen.

Bewoners van het afgesloten gebied en bezoekers van de aanliggende bedrijven kunnen hun locatie dus te voet bereiken. Aangezien bij graafwerkzaamheden meestal het trottoir opengaat, zullen er voor voetgangers rijplaten/schotten worden geplaatst.

Fietsers moeten afstappen en om de veiligheid van voetgangers te waarborgen kan overwogen worden om een ‘fietssluis’ toe te passen op doorgaande trottoirs.

Bij drukke fietsroutes kan er ook voor worden gekozen om fietsverkeer om te leiden.

Nee, bij deels afsluiten zijn de parkeerplaatsen in het gebied ook niet meer beschikbaar. Omdat de kabels en leidingen veelal in trottoirs liggen, zijn parkeerplaatsen langs dit trottoir niet beschikbaar tijdens de werkzaamheden.

Ja, meestal wel. Een gehandicaptenparkeerplaats blijft bereikbaar, ook bij volledig afsluiten. Wel is het mogelijk dat deze tijdelijk verplaatst moet worden, omdat er ter hoogte van de gehandicaptenparkeerplaats graafwerkzaamheden plaats moeten vinden. In overleg met de betreffende bewoner worden hier afspraken over gemaakt.

Het is nooit leuk wanneer er gewerkt wordt in jouw straat. De gemeente en aannemer doen er alles aan de overlast zo laag mogelijk te houden. Door de weg volledig af te sluiten, is de duur van de werkzaamheden meestal korter en kan de straat weer sneller volledig open dan bij deels afsluiten.

Per 23 mei 2023 is Tom Tergau begonnen als projectleider om de werkmethode ‘volledig afsluiten bij werkzaamheden’ te implementeren. Tot einde van het jaar gaat hij hiermee aan de slag bij onze netbeheerders, contractaannemers en gemeenten. 

Wil je kennismaken met Tom, heb je vragen over de werkwijze of advies nodig? Je kunt hem bereiken via tom.tergau@synfra.nl

Tom: “Graag word ik op de hoogte gesteld van projecten waarbij dit uitgangsprincipe al wordt gehanteerd. Aangezien bewustwording van het nieuwe proces belangrijk is, wil ik relaties van Synfra vragen de nieuwe werkwijze zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij belanghebbende partijen.”

 • 4 december 2023 | Gemeenten staan achter ‘volledig afsluiten’
  Lees bericht >
 • 11 september 2023 | Volledig afsluiten toegevoegd aan e-learning
  Lees bericht >
 • 31 mei 2023 | Projectleider ‘volledig afsluiten’: Tom Tergau
  Lees bericht >
 • 13 maart 2023 | De voordelen van ‘volledig afsluiten bij werkzaamheden’ in beeld
  Lees bericht >
 • 14 juni 2022 | Eindrapport ‘Afsluiten tenzij’ afgerond
  Lees bericht >
 • 9 november 2021 | Pilots ‘Afsluiten tenzij’ gestart – veiligheid op 1
  Lees bericht >