21 december 2017nieuws

De nieuwe Synfra-website, de aanbesteding van perceel 1A, de contractverlengingen met onze aannemers, de overgang naar mijnaansluiting.nl en de SUPER!-samenwerking.

Wij bedanken onze ketenpartners voor een bewogen, maar succesvol jaar. Samen met enkele ketenpartners kijken we graag terug.

Ron van Baal (Baas B.V)
“Als nieuwkomer in het gezelschap van de gecontracteerde combi-aannemers hebben we een spannend jaar achter de rug, waarin we ons gebied ‘veilig hebben gesteld’. Onze inschrijving en vooral ook het proces rondom de contractering is zeer intensief en collegiaal verlopen. Een duidelijke verdienste van de afgelopen periode waarin opdrachtgevers en -nemers dichter naar elkaar zijn gegroeid. Tegelijk ervaren we dat het Aannemerscollectief meer dan ooit als collectief opereert, wat ons ongetwijfeld nog verder brengt. Op naar 2018!”

Sjef Vaessen (WML) ziet de contractverlenging met de andere aannemers in de diverse percelen als volgt:
“Een teken dat we als Synfra-organisatie compleet met de aannemers op de goede weg zijn en bij iedereen de bereidheid is om verder te werken aan onze gezamenlijke maatschappelijke doelstellingen.”

Volgens Damir Josipovic (Brabant Water) zijn wij voortvarend van start gegaan met de volgende vier jaar. “Deze overgang is in hoge mate positief beïnvloed door de SUPER!-cultuurverandering. We stonden in 2017 meer dan ooit op één lijn met zijn allen. We spreken elkaar steeds meer aan en dat zorgt voor versnelde optimalisatie van processen. De planning en continuïteit van werkzaamheden zijn beter geworden. Wij zijn langzaam overgegaan van problemen oplossen naar kansen zien en problemen voorkomen.”

Het Synfrateam wenst u Prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2018!

Peter Dirne, Ceciel Pas, Matty van Driel, Wim Langewouters, Hans van Engelen, Ad van Mol en Paul Doomen.