Nieuwe Veiligheids- & Gezondheidsplannen in gebruik

Per 1 januari 2018 gebruiken alle netbeheerders  het vernieuwde V&G-plan in de ontwerpfase. Dit vernieuwde V&G-plan moet er toe leiden dat we voldoende aandacht besteden aan de (bijzondere) risico’s behorend bij het project en zorgt ervoor dat deze goed worden vastgelegd.

Voorheen werd er verwezen naar een standaard V&G-plan of werd dit met enige regelmaat routinematig ingevuld. We stonden niet altijd goed genoeg stil bij de projectrisico’s voor het betreffende project of legden deze onvoldoende vast. Het vernieuwde V&G-plan zorgt er voor dat we bij ieder project nadenken over de projectspecifieke risico’s en leggen deze vast in het ‘V&G-plan ontwerpfase’. Hierdoor wordt voor ieder project het V&G-plan een stukje maatwerk.

Bij de werkoverdracht bespreken we altijd de risico’s, zodat de uitvoerende partij de beheersmaatregelen voor deze risico’s kan inregelen. De uitvoerende partij neemt de risico’s en de beheersmaatregelen op in het ‘V&G-plan uitvoeringsfase’. Als het nodig is, maakt de uitvoerende partij melding van het project bij de inspectie SZW.

Hierdoor zorgen we er samen voor dat we goed blijven nadenken over de risico’s die er bij een bepaald project komen kijken.

De V&G-plannen zijn terug te vinden in de E-learning van Synfra.

 

Vorige
Volgende