Beltrainingen aannemers goed verlopen

Tijdens de implementatie van het Klant Contact Proces Aansluitingen is aangegeven dat er indien gewenst door de contractaannemers gebruik kon worden gemaakt van een beltraining. Daar is positief op gereageerd en alle negen contractaannemers hebben hiervan gebruik gemaakt.

Samen met de afdeling Klant & Markt van Enexis is hiervoor een training samengesteld. Enexis heeft namelijk al ervaring met een soortgelijke training voor Enexismedewerkers op het proces Aansluitingen.

Deelnemers reageerden enthousiast en hebben de training als waardevol ervaren. Eén van de deelnemers: “We hebben er voldoende van opgestoken. Complimenten voor de organisatie en de interactieve training.” Het ging niet alleen om de inhoud van de training, maar ook over het uitwisselen van ervaringen met andere aannemers. “Het was leerzaam om informatie te delen met collega-aannemers. Je ziet dat we toch allemaal tegen hetzelfde aanlopen.” Een andere deelnemer vult aan: “Door samen naar het proces te kijken is er in mijn ogen wel meer begrip vanuit het perspectief van de klant ontstaan.”

Bijna alle deelnemers zien graag een vervolg op deze interactieve trainingen. Onder andere om met andere aannemers van gedachten te blijven wisselen, maar ook vanwege de training zelf. Uit de feedback kwam naar voren dat een rollenspel met externe acteurs wel van toegevoegde waarde kan zijn. Bijvoorbeeld om moeilijke gesprekken te trainen. En de aannemers gaven aan ook graag de ervaringen met Enexismedewerkers die deze training hebben gevolgd, uit te wisselen. Paul Doomen neemt deze feedback mee voor een eventueel vervolg.

Vorige
Volgende