Ervaringen uitwisselen tijdens wintersessies 2019

Eind februari organiseerde Synfra de wintersessies 2019. Samen met netbeheerders en aannemers werden verschillende onderwerpen en processen besproken om de samenwerking te verbeteren en onduidelijkheden weg te nemen. Tijdens deze sessies kwamen de volgende onderwerpen/processen aan bod:

  • CROW 400 Bodemtool Antea
  • V&G-plannen Infraprojecten
  • CROW 500 Graafschade Preventie
  • Taken Coördinator Infraprojecten

 

 

In totaal vonden er zeven sessies plaats, verdeeld over de diverse percelen. Hierdoor was er de mogelijkheid om ook lokale issues te bespreken. Uit de feedback kwam naar voren dat het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van de onderwerpen als zeer positief werd ervaren.

Vorige
Volgende