Besluit om contracten in 2021 te verlengen

Het bestuur van Synfra heeft samen met de directies van de netwerkbedrijven besloten om op 1 september 2021 de contracten te verlengen onder voorwaarden. Hiervoor is inmiddels een intentieverklaring getekend door de netwerkbedrijven en gecontracteerde aannemers.

Foto: ondertekening 2017

Samenwerking

De netwerkbedrijven Enexis, Brabant Water en WML en de contract-aannemers van Synfra hebben een samenwerking voor ogen op basis van een volwaardig partnership met een wederzijdse stimulans in het verbeteren van veiligheid, proces, klant, kwaliteit en kosten. Deze samenwerking gaat verder dan de huidige opdrachtgever – opdrachtnemerrelatie en stelt eisen aan alle partijen op gebied van gedrag, houding, communicatie en onderlinge relatie.

Om dit te bereiken zijn de netwerkbedrijven en de betreffende aannemers tot de conclusie gekomen dat het een ieders intentie is om de huidige contracten, welke verlopen op 1 september 2021, met vier jaar te verlengen, conform de optie in het contract.

Intentieverklaring

Om tot deze intentieverklaring te komen is een projectgroep gevraagd onderzoek te doen naar de invulling van een aantal doelen in relatie tot de haalbaarheid van een verlenging. Na een intensief traject presenteerde zij op 30 april 2019 de resultaten aan het bestuur.
Daarnaast zijn met alle partijen ambities afgesproken aangaande de verlenging op de onderdelen veiligheid, proces, klant, kwaliteit en kosten. Partijen hechten grote waarde aan een ‘lerende organisatie’ en hebben daarom uitgesproken hieraan volledig medewerking te verlenen en zich in te spannen om te komen tot de ‘lerende organisatie’.

De intentieverklaring is inmiddels door alle partijen ondertekend. Het Synfrabestuur geeft opdracht om de komende periode de uit deze intentieverklaring voortvloeiende acties vanuit het adviesrapport en ambitiedocument verder uit te werken. (Werkgroepen hiervoor worden nog geformeerd.) Dit alles met als doel heldere afspraken te maken welke in de contractuele stukken worden opgenomen bij de verlenging van het Synfra-contract. Dit contract gaat in op 1 september 2021.

Het bestuur is verheugd met deze uitkomst en bedankt hiervoor alle betrokken partijen die hier tot nu toe een bijdrage aan hebben geleverd.

Vorige
Volgende