Aanvullingen in ‘Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase’

Alle netbeheerders en aannemers gebruiken het ‘Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G) ontwerpfase’ en ‘V&G-plan uitvoeringsfase’. Deze plannen zijn er om per project de risico’s vooraf vast te leggen en opdat netwerkbedrijven en aannemers in het kader van veiligheid inzicht hebben in alle projectrisico’s.

De risico’s worden bij een werkoverdracht altijd besproken en de uitvoerende partij legt zijn maatregelen vast in het ‘V&G-plan uitvoeringsfase’. Deze plannen worden continu verbeterd. Het ‘V&G-plan ontwerpfase’ is daarom nu aangepast zodat risico’s vanuit de CROW 500 en CROW 400 hierin verwerkt zijn en beter vastgelegd.

In het V&G-plan ontwerpfase zijn de volgende punten toegevoegd:

Vanuit de CROW 500:

  • Aangeven of risico-inventarisatie is uitgevoerd
  • Benoemen van bijzondere risico’s en de bijhorende maatregelen

Vanuit de CROW 400:

  • Benoemen van verontreinigingsklassen
  • Veiligheidsklassen, incl. bodemonderzoek
  • Aangeven of een BUS-melding (Besluit uniforme saneringen) van toepassing is

Hiermee worden risico’s nog concreter benoemd en wordt schade op kabels en leidingen meer beperkt.

De V&G-plannen zijn terug te vinden in de E-learning van Synfra.

Vorige
Volgende