Van Vulpen maakt VGM-plannen begrijpelijker

Van Vulpen is op trede 3 van de Veiligheidsladder gecertificeerd, maar heeft de ambitie hoger in de ladder te komen. Eén van de dingen die ze willen verbeteren is proactiever worden als het gaat om veiligheid. Een bestaand middel hiervoor is het VGM-plan, hiermee worden onder andere risico’s vooraf ingeschat. Van Vulpen wil verbeteringen aan dit document aanbrengen waardoor het begrijpelijker en aantrekkelijker wordt en daarmee nog veel beter inzetbaar.

Dit artikel stond in hun magazine ‘Van Vulpen at work’:

VGM-plannen voor iedereen begrijpelijk maken

Van Vulpen doet het goed als het gaat om veiligheid en veiligheidsbewustzijn. We zijn gecertificeerd op trede 3 van de Veiligheidsladder. Maar de ladder heeft vijf treden en als ambitieus bedrijf dat de veiligheid van zijn medewerkers zeer belangrijk vindt, willen we nóg beter scoren.

Als bedrijf moeten we dan vooral proactiever worden. Veiligheidsproblemen vóór zijn dus. En dat kan alleen als mensen elkaar op onveiligheid wijzen én we risico’s vooraf goed kunnen inschatten.

Oog voor veiligheid

Dat laatste doen we al. Op projecten waar dit vereist is, ligt een VGM-plan. Als we eerlijk zijn, de plannen zijn erg theoretisch en vooral heel dik. Niet dat onze mensen geen oog hebben voor de veiligheid! Dat is namelijk vooraf in het team uitgebreid onderwerp van gesprek geweest. Maar dat plan? Dat spreekt niet zo tot de verbeelding. Terwijl het echt meerwaarde heeft. Van Vulpen wil daar verandering in brengen.

Kort en begrijpelijk

Hoe? We gaan allereerst kijken hoe we alle dubbels uit de VGM-plannen kunnen halen die er in de loop van de jaren ingeslopen zijn. De plannen zó uitkleden dat alle verplichte zaken erin staan, maar dat ze leesbaar blijven.

Verder gaan we kijken hoe we VGM onderdeel kunnen maken van het al bestaande A4tje met projectspecifieke aandachtspunten. Daarin staat op dit moment vooral praktische informatie als de dichtstbijzijnde zandhandel, de verstrekte vergunningen en een lijstje contactpersonen.

Veiligheid aangeven op tekeningen

En als derde spelen we met de gedachte om de risicovolle punten aan te geven in de werktekening. Die hangt in de keet en daar wordt veel op gekeken. In de trant van: ‘Hier zit vervuilde grond; dit zijn de maatregelen die je dan moet nemen.’ Of: ‘Hier staat een basisschool; zorg dat gegraven werkgaten gevuld zijn als je vertrekt en dat alles is afgesloten.’ Eventueel nog een aparte veiligheidskaart.

Het zal meer tijd kosten in de voorbereiding. En tijd is geld. Maar als we als bedrijf vinden dat de veiligheid van onze mensen boven alles gaat, dan is die investering op zijn plaats.

Vorige
Volgende