Inspirerende Veiligheidsmiddag met Annemarie Timmermans

Op donderdag 16 januari organiseerde Synfa een veiligheidsmiddag. Een veilige werk- en leefomgeving is voor alle partijen heel belangrijk. Het uiteindelijke doel is 0 veiligheidsongevallen. Ruim 60 aanwezigen van netbeheerders, contractaannemers en onderaannemers waren naar het Kloosterhotel Zin in Vught gekomen. Dat zegt veel over de betrokkenheid bij dit onderwerp. Aan het einde van de middag gingen de deelnemers vol inspiratie en met nog meer (zelf)bewustwording naar huis.

Voorzitter van Synfra, Eddy Toonen, was geïnspireerd geraakt door het boek van Annemarie, ‘Geef veiligheid wortels’. Haar reële kijk op veiligheid en specifiek de rol van het management helpt ons het werk daadwerkelijk veiliger te maken. Dat was voor Synfra aanleiding om het management van alle hoofd- en onderaannemers en netbeheerders uit te nodigen voor deze inspiratiesessie.

Veiligheid leuk en behapbaar maken

Annemarie Timmermans is veiligheidskundige en auteur van het boek. Haar missie is veiligheid leuk en behapbaar maken. Door een gebeurtenis als kind is zij zeer gepassioneerd geraakt over het begeleiden van mensen in bedrijven om veilig en gezond werken mogelijk te maken en te doen. Naast veiligheidsopleidingen heeft zij ook sociale studies gedaan. Haar interesse voor techniek heeft zij al van kinds af aan meegekregen. Deze twee takken van sport combineert zij in haar vak als veiligheidskundige. Vooral de mens is een belangrijke schakel in veiligheid, “wie zich veilig voelt, durft alles”.

Zorg voor veilig thuiskomen

Er is veel interactie deze middag. Het begint met een kennismakingsronde via ‘La Red Connect’. Dat zorgt direct voor een informele sfeer. Ze vraagt vervolgens de aanwezigen waarom veiligheid voor hen belangrijk is. Algemene conclusie is “de zorg dat alle medewerkers iedere dag weer veilig thuis komen”. Een aantal voorbeelden, waarbij dat helaas niet het geval is, komen voorbij.

Taboe doorbreken

Annemarie haalt een zin van de Synfra website aan over het doorbreken van het taboe. Maar wat is dat taboe eigenlijk? Meerdere invullingen komen uit de zaal:

 • Het taboe om altijd door te willen gaan, in plaats van werkzaamheden stoppen als het niet veilig is
 • Het taboe dat veiligheid geld kost in plaats van dat het iets oplevert Het taboe dat je straf krijgt wanneer je een incident meldt (typex ongevallen), als medewerker of als opdrachtnemer
 • Het taboe dat je een watje bent wanneer je voor veilig werken kiest (cultuur)

In kleine groepjes werd besproken welk cijfer de deelnemers aan zichzelf gaven als het gaat om ‘taboe doorbreken’ en wat zij daaraan gaan doen.

Verandering teweeg brengen, hoe doe je dat?

Een vraag waar iedereen mee worstelt. In deze video zie je een belangrijke reden waarom verandering niet lukt. De kans dat het wel lukt wordt groter als je concreet aangeeft welk gedrag je wilt zien.

Video Ben Tiggelaar: Verandering is pas helder als je het kunt voordoen.

Zet de rem op nonchalance denken

Een groot deel van haar boek is besteed aan ‘nonchalance denken’. Wat is het? Het nonchalance in ons denken waardoor we – bewust of onbewust – niet altijd het goede doen op het moment dat dat nodig is. Wat bijvoorbeeld helpt is een time-out inlassen om te bespreken of het een aanvaardbaar risico is of niet. Die time-out kennen wij ook, want dat is de LMRA. In het boek worden nog veel meer redenen en voorbeelden genoemd om het nonchalance denken te verminderen.

Grondgedachten

Wortels hebben goede grond en mest/Pokon nodig om te gedijen en een sterke boom of plant te worden. Om veiliger en gezonder werken te laten gedijen, heb je eveneens een goede voedingsbodem nodig. Deze zijn in het boek omschreven als grondgedachten. Deze gedachten vormen de ingrediënten om het werk veiliger te maken.

De 10 grondgedachten:

 • Durf te kijken
 • Houd het simpel
 • Respecteer de verschillen
 • Durf kwetsbaar te zijn
 • Heb aandacht
 • Doorbreek de waan van de dag
 • Leer van dingen die misgaan
 • Sta af en toe eens stil
 • Accepteer dat veranderen tijd kost
 • Wees een leider

Deelnemers kregen tijdens de bijeenkomst tijd om over deze grondgedachten met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen koos er één uit om de komende tijd bewuster mee omgaan.

Annemarie laat nog een filmpje zien van Ben Tiggelaar waarin hij het heeft het over kleine stappen. Vaak worden veel veranderingen tegelijk in gang gezet, vertelt ze, met als gevolg dat mensen door de bomen het bos niet meer zien, en er zaken blijven liggen. Zet kleine stapjes, en vier de successen zodra je die behaalt hebt.

Video Ben Tiggelaar: Ridicuul kleine stapjes bij veranderen
Gedragsverandering is moeilijk. Veranderingen worden vaak te groot en te vaag geformuleerd.

Tot slot

Synfra bedankt Annemarie voor haar heldere verhaal en inspirerende middag en alle deelnemers voor hun aanwezigheid en actieve deelname.

Annemarie dankt iedereen voor de openheid en enthousiaste deelname en sluit de middag af met: “Medewerkers zitten boordevol ideeën over veiligheid, vraag ze er naar.”

Feedback

Heb je feedback over deze middag en/of veiligheid? Deel het met ons via info@synfra.nl

Meer over het boek ‘Geef veiligheid wortels’ >

Vorige
Volgende