De prefab meterkast biedt veel voordelen

Sinds 2015 zijn meerdere partijen, waaronder Enexis en Mijnaansluiting.nl bezig met de ontwikkeling van de prefab meterkast. Aanleiding was om het aansluitproces bij nieuwbouwhuizen te verbeteren om zo in de afbouwfase stagnatie te voorkomen en het tijdig kunnen aansluiten te verbeteren.

De prefab meterkast voorziet hierin. Het is een middel om juist aan de voorkant van het bouwproces woningen aan te sluiten en daarmee efficiënter (goedkoper) te werken in de gehele keten. Het grote verschil is namelijk dat de planning strakker is en er geen obstakels zijn die de uitvoering en planning verstoren.

De prefab meterkast is qua opbouw exact dezelfde meterkast als een standaard meterkast. In plaats van de meterkast pas op te bouwen tijdens de bouw wordt deze al geplaatst zodra de fundering is gelegd en voordat de muren staan.

De voordelen

Zoals hierboven benoemd voorziet de prefab meterkast in het efficiënter en goedkoper werken in de keten. Er zijn namelijk meerdere voordelen:

  • Veel minder factoren die het moment van aansluiten in gevaar kunnen brengen en minder belemmeringen tijdens het aansluiten. Het is zo vroeg in het traject namelijk een stuk rustiger op de bouwplaats. Dit komt ten goede van de leverbetrouwbaarheid.
  • Bouwaansluitingen worden (grotendeels) overbodig, dat betekent minder handelingen.
  • Verhoging van de klanttevredenheid doordat klanten het aansluitmoment als minder belemmerend ervaren.
  • Er kunnen sneller en meer woningen worden gerealiseerd. Met de toenemende druk op de bouwsector is dit een groot voordeel.
  • De planning wordt beter gehaald, er zijn minder verschuivingen.
  • Woningen worden droog opgeleverd.

Impact huidige aansluiting vs. Prefab

Prefab meterkast in beeld

Aanvullende voorwaarden

Er zijn een paar dingen waar rekening mee gehouden moet worden om de prefab meterkast te kunnen installeren:

  • Zo is er tijdig een BAG-registratie (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) nodig en beschikbaar in Mijnaansluiting.nl
  • De controle op de aanwezigheid en de capaciteit van de hoofdleidingen is nog belangrijker geworden. Dit betekent vroegtijdig contact tussen de bouwer en netbeheerder.
  • Ook de afstemming tussen de bouwer en de combi-aannemer is cruciaal. De aanvraag verloopt grotendeels volgens bestaande processen.

Huidige stand van zaken

Samen met Mijnaansluiting.nl, bouwbedrijven en contractaannemers willen de zuidelijke netbeheerders inzetten op de prefab meterkast om te komen tot een nog efficiënter aansluitproces met minder verstoringen. Naast een aantal landelijke projecten worden momenteel ook enkele pilots in het zuiden met meer dan 200 woningen voorbereid. Onder andere in Tilburg met bouwbedrijf Van Wijnen en in Rosmalen met bouwbedrijf Dura Vermeer. De kennis die daar wordt opgedaan, wordt onder andere gebruikt om het proces te verbeteren. Mijnaansluiting.nl faciliteert dit proces door te zorgen voor landelijke standaarden en certificering. Synfra is hier samen met de netbeheerders nauw bij betrokken in het kader van veiligheid, risicoborging en het maken van procesafspraken

Vorige
Volgende