Afsluiten tenzij…..!

In het kader van veilig en efficiënt werken is door input van een aantal van onze aannemers het idee ontstaan om bij werkzaamheden langs de weg het uitgangsprincipe ‘Afsluiten tenzij..!’ te gaan hanteren. Afsluiten tenzij betekent: we sluiten voor de uitvoering van onze werkzaamheden (aanleg ondergrondse infra), het gehele werkgebied of de weg af.

Veilig en efficiënt werken langs de weg

Veiliger en efficiënter

Dit idee is in diverse overleggen besproken met aannemers en netbeheerders. Het wordt door hen toegejuicht, omdat we hiermee een veiligere werksituatie creëren voor de eigen betrokken medewerkers, de bewoners en alle weggebruikers. Het gegeven dat we hierdoor niet alleen veiliger, maar ook efficiënter het werk kunnen uitvoeren komt ten goede aan het tijdspad waarbinnen we werken afronden. De kosten vallen hierbij niet hoger uit dan de huidige manier van werken waarbij we allerlei verkeersvoorzorgsmaatregelen moeten treffen en/of verkeersregelaars moeten inzetten. We verwachten zelfs kosten te kunnen besparen.

Uitwerking

Voor Synfra zijn dit zeer goede redenen om enthousiast met dit idee aan de slag te gaan. We gaan het verder uitwerken en vormgeven. Daarbij treden we in overleg met diverse betrokken in- en externe partijen, zodat we tot een breed gedragen, veiligere manier van ‘werken langs de weg‘ komen.

We houden jullie op de hoogte!

Vorige
Volgende