De dag van de veiligheid afgelast, wel zo veilig

Tijdens het KAM Aannemer Collectief Zuid (KAM ACZ) overleg van 8 november 2019 is met de opdrachtgevers besloten om in 2020 gezamenlijk deel te nemen aan de landelijke Bewust Veilig-dag van 18 maart 2020. Naar aanleiding van gedeelde incidenten in het KAM ACZ werd als thema voor deze dag ‘het lokaliseren van kabels en leidingen’ vastgesteld. Een werkgroep is aan de slag gegaan met dit thema.

Annulering vanwege Corona

De landelijke Bewust Veilig-dag van 18 maart 2020 werd logischerwijs geannuleerd doordat het kabinet vlak daarvoor de Coronamaatregelen invoerden. In overleg met het Synfrabestuur is toen meteen een nieuwe datum vastgesteld, namelijk 14 oktober 2020. Maar op basis van de extra maatregelen en om de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen te borgen, is besloten ook deze veiligheidsdag te annuleren.

De kleur zegt niet alles

Ondertussen heeft de werkgroep natuurlijk wel het een en ander voorbereid om de veiligheidsdag te organiseren. Voor het thema van het lokaliseren van de kabels en leidingen hebben zij een brochure opgesteld “De kleur zegt niet alles”. Deze brochure is met alle betrokkenen gedeeld en is ook via deze link te downloaden.

Het doel van deze brochure is iedereen bewust te maken van de risico’s binnen onze branche en dat wij samen zoveel mogelijk ongevallen voorkomen.

Voor de implementatie is afgesproken dat de opdrachtgevers gezamenlijk met de opdrachtnemers tijdens werkplekbezoeken de dialoog aangaan met de ploegen over dit thema. Ondanks de afzegging van de veiligheidsdag staat het initiatief om de werkplekken te bezoeken vast en kunnen deze te zijner tijd individueel worden uitgevoerd, mits de maatregelen door het kabinet worden versoepeld.

Veiligheidsladder

Binnen de Synfra-keten is de ambitie uitgesproken voor het hanteren van de veiligheidsladder door alle partijen (netwerkbedrijven en aannemers). De werkgroep ‘veiligheid’ van het programma Bestek & Contract is dit aan het uitwerken.

De Veiligheidsladder is een certificeringsmodel met vijf tredes om bedrijven te helpen groeien in hun veiligheidscultuur. Deze sluit mooi aan bij het beoogde doel van de werkgroep. Diverse bedrijven hebben al een certificaat op trede 3 of 4, maar vooral voor de netbeheerders is de Veiligheidsladder nieuw. We hebben overeenstemming bereikt dat in principe alle partijen op 1 september 2022 een certificaat trede 3 hebben behaald. Dat is het gezamenlijk vertrekpunt om samen verder te groeien naar trede 4. Het uitgangspunt hierbij is de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn te verhogen, waardoor proactief veiligheidsgedrag wordt bevorderd. Met het delen van incidenten, het vaststellen van veiligheidsthema’s op basis van risico’s en het uitvoeren van werplekbezoeken kunnen we stellen dat het KAM ACZ samen met de opdrachtgevers al deels invulling geven aan het proactief beklimmen van deze veiligheidsladder.

Thema Bewust Veilig-dag 2021

Vooruitkijkend naar 2021 is in het KAM ACZ overleg samen met de opdrachtgevers wederom besloten om gezamenlijk deel te nemen aan de Bewust Veilig-dag voor 2021. Ook het thema is gekozen: startwerk communicatie. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Vorige
Volgende