Overeenkomst Antea Group voor bodemapplicatie verlengd

Synfra heeft de overeenkomst met Antea Group voor het gebruik van de bodemapplicatie met drie jaar verlengd. De bodemapplicatie wordt door de contractaannemers gebruikt voor het aansluitproces en door de netwerkbedrijven voor het infraproces en onderhouds- en storingswerkzaamheden.

Werkt u in de bodem? Dan bent u verplicht de bodemkwaliteit op de graaflocatie te toetsen aan de verplichtingen uit de Arbowet en de Wet bodembescherming. Met de bodemapplicatie is het mogelijk snel inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit van graaflocaties. Een rapport zet op een overzichtelijke manier alle (historische) bodemonderzoeken onder elkaar die op de werklocatie zijn uitgevoerd. Met een paar klikken komt u erachter om welke onderzoeken het gaat, hoe oud ze zijn en door wie ze zijn uitgevoerd. Bovendien is per onderzoek te zien of er verontreinigingen zijn aangetroffen en welke stoffen dit specifiek betreft. De bodemapplicatie voldoet aan de huidig geldende wetgeving en wordt periodiek geactualiseerd met de nieuw uitgevoerde bodemonderzoeken.

Vorige
Volgende