Waarom overgaan naar lange mantelbuizen tot aan de perceelgrens?

Vanwege de vele voordelen wordt al jaren gekeken naar het toepassen van lange mantelbuizen. Dit houdt in dat de bouwaannemer de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast doorlegt tot aan de perceelgrens. Synfra doet hier dit jaar ervaring mee op door te onderzoeken hoe deze toepassing breder geïmplementeerd kan worden. In dit artikel leest u waarom deze innovatie een stap vooruit is in de bouw en wat de voordelen zijn.

Wat gaat er veranderen?

Het doorleggen van de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast tot aan de perceelgrens heeft op zich laten wachten, omdat de discipline gas vanwege mogelijke lekkage en daarbijhorende gevaren een belemmering vormde. Nu er in nieuwbouw geen gas(leiding) meer wordt aangelegd, is er geen bezwaar meer om over te gaan tot de lange mantelbuizen. Waar voorheen de aannemer van de netbeheerder de buizen naar de meterkast bracht, legt nu de bouwaannemer de mantelbuizen tot aan de perceelgrens. Hierdoor hebben beide aannemers veel meer planningsvrijheid en wordt het op de bouwplaats veel veiliger en overzichtelijker.

De voordelen op een rijtje:

  • Voor zowel de bouwaannemer als de (aannemer van de) netbeheerder is er veel meer planningsvrijheid.
  • De netbeheerder hoeft niet te wachten tot het perceel vrij is van obstakels, maar kan haar werkzaamheden al eerder en sneller afronden. Hierdoor zijn de doorlooptijden korter.
  • Het bouwterrein wordt veiliger, omdat er geen openliggende sleuven zijn en er lopen minder mensen ‘elkaar in de weg’.

Plan van aanpak

In Brabant wordt dit al mondjesmaat toegepast bij nieuwbouw waar geen gas wordt aangelegd. In Limburg start dit jaar nog een pilot. Op deze manier doet Synfra ervaring op om de lange mantelbuis te kunnen implementeren.

Meer informatie

Synfra organiseert binnenkort informatiesessies voor combi-aannemers en netbeheerders over het toepassen van lange mantelbuizen. Heeft u interesse of andere vragen hierover, neem dan contact op met Synfra, info@synfra.nl. Contactpersonen zijn Sylvia Brouns en Paul Doomen.

Vorige
Volgende