Start met het opschonen van Gemma i.v.m. overstap naar DSP

Per 1 september 2021 gaan we als Synfracombi volledig over op het berichtenplatform DSP (het Digitaal Samenwerkings Platform) en het combisysteem CAPO (Combi Aansluiting Proces Ondersteuning). En dit vraagt de nodige voorbereidingen van onze aannemers en netwerkbedrijven. De verantwoordelijkheid, en daarmee de planning en uitvoering, van deze voorbereidingen ligt volledig bij deze partijen zelf. Gelukkig zien we dat enkele partijen inmiddels de overstap naar DSP succesvol gemaakt hebben.

Synfra doet het dringende advies om, als dat nog niet is gebeurd, te starten met de voorbereidingen van de overstap naar DSP. De eerste belangrijke stap hierin is het opschonen van Gemma. Dit is belangrijk om dubbel werk achteraf en vervuiling van de systemen te voorkomen.

Hulp of advies hierbij nodig?

Peter Dirne van Synfra is beschikbaar voor vragen en ondersteuning hierbij. Neem contact met hem op via peter.dirne@synfra.nl


DSP

Het DSP (Digitaal Samenwerkingsplatform) is een berichtenplatform waarover een verzameling gestandaardiseerde berichten volgens een vastgesteld proces wordt uitgewisseld tussen netbeheerders en aannemers. Hiermee kan de gegevensuitwisseling in het aansluitingenproces efficiënt en eenvoudig worden uitgevoerd.

Het Digitaal Samenwerkingsplatform is niet alleen een IT-platform voor het afhandelen van berichtenverkeer in het aansluitingenproces. Naast de vastgestelde berichten zijn er afspraken gemaakt hoe de berichten dienen te worden gebruikt om een zo uniform mogelijk proces te hanteren.

CAPO

De applicatie CAPO (Combi Aansluiting Proces Ondersteuning) bevat individuele aanvragen en opdrachten en alle informatie die nodig is om regie te voeren en operationeel te sturen. Per aanvraag en opdracht is inzichtelijk in welke fase van het aansluitproces deze zich bevinden. Daarnaast is zichtbaar wie erbij betrokken zijn, wat de planning is en of de gemaakte tijdigheidsafspraken gehaald worden. Gebruikers hebben toegang tot de aanvragen en opdrachten die voor hun organisatie gelden. Het doel van deze tool is dat over individuele aanvragen en opdrachten operationeel het gesprek gevoerd kan worden over de voortgang.

DSP en CAPO worden ontwikkeld en beheerd door Mijn Aansluiting.

Vorige
Volgende