Pilot ‘Afsluiten…., tenzij!’ om veiliger te werken

Bij werkzaamheden ontstaan nog veel gevaarlijke situaties met weggebruikers en omwonenden. Eén van de oorzaken is dat gemeentes meestal kiezen voor beperkte verkeersmaatregelen en, als het echt niet anders kan, er pas voor kiezen om een weg volledig af te sluiten. Op initiatief van Synfra willen Van Vulpen, Enexis en Brabant Water met de pilot ‘Afsluiten…, tenzij!’ deze gedachtegang omdraaien. Zij willen aantonen dat het veiliger én efficiënter is om een weg af te sluiten en een wegomleiding in te stellen.

In gesprekken met gemeentes over wegwerkzaamheden zijn aannemers en opdrachtgevers niet altijd standvastig genoeg, geeft projectleider Mark van Noorloos (Van Vulpen) toe. “Veiligheid wordt door verschillende partijen op een andere manier ervaren. Voor ons als aannemer wordt de veiligheid om te werken bepaald door de ruimte om veilig te kunnen werken. Veel wegbeheerders willen juist de doorstroom van het verkeer garanderen. Dus liever geen fietsers en automobilisten die moeten omrijden en een langere weg moeten afleggen. Daardoor verwachten zij van ons als aannemer dat wij een weg pas afsluiten als niets anders mogelijk is. Maar er gebeuren eenvoudigweg teveel (bijna-)ongevallen. Om die te voorkomen en het dus veiliger te maken voor zowel de weggebruikers, omwonenden als voor de medewerkers op de werkvloer zijn wij deze pilot gestart en willen wij onze veiligheidsambities onderstrepen.”

In de voorbereiding

De naam van de pilot ‘Afsluiten…, tenzij!’ geeft helder aan wat het doel is. Mark: “Gedurende zes maanden kijken wij bij een aantal geselecteerde projecten eerst naar de mogelijkheden om de weg af te sluiten en een omleiding in te stellen. Daarmee starten we al in de voorbereiding. Als het mogelijk is om een omleiding met weinig overlast in te stellen, sluiten wij de weg af en kunnen wij ons werk ongestoord en veilig doen. In een afgesloten gebied kunnen wij bovendien sneller werken, hebben wij meer bewegingsvrijheid en blijft de duur van de overlast voor de omgeving beperkt.”

Gedragspatronen doorbreken

Overigens moet het woord ‘tenzij’ nog worden gedefinieerd. “Te denken valt aan een doodlopende weg naar een verzorgingshuis of een toegangsweg naar een ziekenhuis of supermarkt”, zegt Mark. “Als afsluiten en omleiden echt geen opties zijn, pas dan denken wij na over andere verkeersmaatregelen.” Hij realiseert zich dat door het afsluiten van een weg vaste gedragspatronen worden doorbroken. “Natuurlijk is dat wennen en dus is het belangrijk om alle wijzigingen en argumenten helder te communiceren met de omgeving. Daarom speelt communicatie op en rond de locatie ook in deze pilot een grote rol.”

Op dit moment wordt een selectie gemaakt van projecten die passen binnen de kaders van de pilot. In de maanden tot de bouwvak vinden gesprekken plaats met de betreffende gemeentes om na de bouwvak daadwerkelijk te starten met werkzaamheden onder de noemer ‘Afsluiten…, tenzij!’.

Vorige
Volgende