Flyer BEI-BLS: Gebruik van gas- en waterleidingen als mantelbuis voor elektrakabels

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning (BEI-BLS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor laagspanning van Netbeheerders. De BEI-BLS geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De BEI-BLS heeft nu de flyer ‘Gebruik van gas- en waterleidingen als mantelbuis voor elektrakabels’ uitgegeven.

Vooral in het verleden zijn oude, ongebruikte gas- en waterleidingen gebruikt om elektrakabels door te voeren. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Hierdoor vinden er ernstige incidenten plaats wanneer een monteur de ‘lege’ leidingen wil verwijderen.

Vorige
Volgende