Nadere overeenkomsten 2021 – 2025 officieel getekend

Op 16 september 2021 stond Synfra met al haar partners feestelijk stil bij het feit dat netbeheerders en gecontracteerde aannemers voor alle percelen een nadere overeenkomst hebben afgesloten voor de periode van 2021-2025. In Chateau Neercanne in Maastricht kwamen alle ketenpartners samen om deze ondertekening te vieren.

Eddy Toonen, bestuursvoorzitter Synfra: “Deze contractondertekening is een belangrijk moment in onze nauwe samenwerking. We zijn daarom ook trots op dit moment. We verlengen niet alleen de goede samenwerking tussen de netwerkbedrijven en aannemers in de regio Brabant en Limburg, ik ben vooral trots dat we de samenwerking verder gaan intensiveren. Dat doen we op meerdere gebieden zoals veiligheid, klantbeleving, kwaliteit, planning, werkvoorbereiding, vernieuwing en onderlinge afstemming. We investeren namelijk niet alleen op de inhoudelijke aspecten, maar vooral ook op de manier waarop we met elkaar samenwerken.”

In Chateau Neercanne in Maastricht vond de officiële ondertekening plaats waarbij we nog eens expliciet stil hebben gestaan bij de betekenis van samenwerking. De middag werd afgesloten met een heerlijk diner met alle betrokken partijen. Het is enerzijds een feestelijke afsluiting van een intensief traject van twee jaar waarbij voor de totstandkoming van de overeenkomsten een zevental ambities geformuleerd is. We kunnen trots zijn op de uitmuntende wijze waarop er is samengewerkt om deze ambities uit te werken tot concrete en haalbare doelstellingen. Deze ondertekening is daarom ook het startpunt om aan de ambities invulling te geven en deze waar te maken.

Eddy Toonen: “Vol vertrouwen en overtuiging gaan we de Synfra-samenwerking in de ondergrondse infrastructuur tot een nog hoger niveau brengen. Dit zal een voorbeeld voor vele anderen zijn. Het maakt me trots om samen met alle betrokkenen deze markante mijlpaal op een feestelijke manier te hebben mogen bekrachtigen.”

 

Vorige
Volgende