Stand van zaken uitfaseren Gemma

Het ICT-platform Gemma ondersteunde de Synfra-partijen op drie processen: Aansluitingen, Infra en Onderhoud & Storingen. Door (landelijke) ICT-ontwikkelingen is besloten Gemma uit te faseren op voorwaarde dat er goede alternatieven zijn.

Module Aansluitingen in Gemma uitgezet

Per oktober 2021 zijn we als Synfracombi volledig overgegaan op het berichtenplatform DSP (het Digitaal Samenwerkings Platform) en het combisysteem CAPO (Combi Aansluiting Proces Ondersteuning). Hiermee is de module Aansluitingen overgegaan en deze wordt per 1 januari 2022 in Gemma uitgezet.

Analyse uitfasering Gemma voor Infra en Onderhoud & Storingen

Voor Gemma Infra en Gemma Onderhoud & Storingen ligt dat nog iets anders. De module Infra is destijds opgezet als projectvolgsysteem voor met name de combiafstemming en ter ondersteuning van de coördinatie. Het wordt nu alleen nog gebruikt in Brabant.

Voordat we overgaan tot complete uitfasering van Gemma, wordt er op dit moment vanuit Synfra eerst een grondige analyse gemaakt. Hierin wordt gekeken of er bij alle netbeheerders toereikende alternatieve systemen en werkwijzen aanwezig zijn, of wat we daarin zouden moeten voorzien. Aandachtspunten hierbij zijn het aanvragen van vergunningen, afstemming en het delen van documenten.

Bij de module Onderhoud & Storingen is de impact van het uitfaseren niet zo groot, omdat gemeenten inmiddels een eigen digitaal meldsysteem hebben. Dat was voorheen niet het geval.

Vervolg uitfasering Gemma Infra en Onderhoud & Storingen

Pas als uit de analyse blijkt dat er toereikende alternatieven zijn, wordt er overgegaan op uitfasering van Gemma op de modules Infra en Onderhoud & Storingen. De definitieve beslissing hierover volgt na de analyse. Tot die tijd hanteren we de huidige werkwijze en afspraken hierover.

Raadpleegfunctie Gemma

De mate waarin Gemma na uitfasering raadpleegbaar moet zijn en van een archieffunctie moet worden voorzien, wordt op dit moment ook onderzocht. Op basis van de uitkomsten wordt op een later moment hierover ook een beslissing genomen.

Meer informatie

Uiteraard houden we u op de hoogte van uitfasering van Gemma. Vragen hierover kunt u richten aan Paul Doomen, procesadviseur bij Synfra, paul.doomen@synfra.nl

Vorige
Volgende