Indexering per 1 oktober 2021

Conform de afspraken in de aanbesteding worden jaarlijks de bestekstarieven geïndexeerd. In het bestek is de indexformule opgenomen en de indexering voor dit jaar ingaande op 1 oktober 2021 komt op +3,31%. Alle contractaannemers hebben medio september de nieuwe tarieven ontvangen van contractmanagement.

De nieuwe tarieven gelden uiteraard voor de werken die na 1 oktober 2021 in opdracht worden gegeven. De lopende opdrachten worden verrekend met de tarieven die gelden op het moment van de opdrachtverstrekking.

Indexering komende contractperiode
De komende contractperiode tot 1 september 2025 gaan we over naar halfjaarlijks indexeren op de releasedatums van het bestek zijnde 1 april en 1 oktober.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de berekening of heeft u andere vragen over de indexering? Neem dan contact op met Sylvia Brouns, sylvia.brouns@synfra.nl of Wim Langewouters, wim.langewouters@synfra.nl

Vorige
Volgende