Synfra eerste combi die prefab meterkast aansluit voor enkelvoudige aansluitingen en kleine series

Al jaren wordt gewerkt met prefab meterkasten vanwege de vele voordelen die deze bieden. Tot voor kort konden deze alleen aangevraagd worden voor series van minimaal vijf woningen. Omdat woningbouwprojecten regelmatig onder druk staan en steeds vaker worden opgeknipt, is het voortaan in de gebieden die vallen onder de Synfra-combi ook voor kleinere series mogelijk om de prefab meterkast te plaatsen. Er zijn geen belemmeringen meer die dit tegenhouden.

Een prefab meterkast is een kant-en-klare (gecertificeerde) meterkast, weersbestendig en inclusief een bodemplaat met de juiste doorvoeropeningen. Zodra de fundering en de beganegrondvloer gereed zijn, wordt de prefab meterkast hierop geplaatst, geïnstalleerd en aangesloten op de netwerken. Nog voordat de muren van de woning er staan, is de definitieve meterkast een feit. De aansluitingen zijn direct beschikbaar voor elektriciteit, warmte, water, riool en data. Met het toepassen van kleinere series en zelfs enkelvoudige aansluitingen is een volgende stap gezet. De prefab meterkast wordt inmiddels door het hele land toegepast door een groeiende groep woningbouwende aannemers.

Voordelen
Al jaren wordt er gewerkt én getest met prefab meterkasten. Met het toepassen van kleinere series en zelfs enkelvoudige aansluitingen is een volgende stap gezet in het efficiënter en goedkoper werken in de keten wat veel voordelen biedt:

  • Het is veiliger. Er zijn veel minder factoren die het moment van aansluiten in gevaar kunnen brengen en er zijn minder belemmeringen tijdens het aansluiten. Het is zo vroeg in het traject namelijk een stuk rustiger op de bouwplaats. Dit komt ten goede aan de veiligheid én leverbetrouwbaarheid.
  • Behalve dat het minder gevaarlijk is, werkt het ook prettiger wanneer het tracé nog vrij is van bijvoorbeeld steigers. Het aansluitmoment wordt namelijk naar voren verschoven, direct nadat de vloer van de begane grond is gelegd.
  • De tevredenheid van de eindklant stijgt door de verbeterde leverbetrouwbaarheid van de bouwer, omdat er aan het einde van het bouwproces niet gewacht hoeft te worden op de aansluiting van nutsvoorzieningen. Deze is al in de ruwbouwfase gerealiseerd.
  • Bouwaansluitingen worden (grotendeels) overbodig, dat betekent minder handelingen. Juist bij de niet-seriematige bouw levert dit veel op, omdat bij iedere individuele woning een bouwaansluiting gemaakt wordt, voordat er een definitieve aansluiting wordt gerealiseerd.
  • Doordat er geen bouwaansluiting aangelegd hoeft te worden en omdat er gewerkt kan worden in een vrije ruimte, kunnen er meer aansluitingen op één dag worden gerealiseerd.
  • Omdat de aansluiting al in een vroeg stadium wordt gerealiseerd kan men de woning ook eerder verwarmen waardoor deze droger kan worden opgeleverd.

Meer over de voordelen van de prefab meterkast >

Kwaliteit gewaarborgd
In juni 2020 heeft Mijn Aansluiting samen met netwerkbedrijven, aannemers, leveranciers en NEN de NTA8769 opgeleverd. Een eerste stap richting uniform en veilig werken met de prefab meterkast. In de hierop volgende periode ontstond vanuit enkele netbeheerders de behoefte om de op dit moment geldende NTA door te vertalen naar een BRL (beoordelingsrichtlijn) om hiermee te komen tot één erkend (en landelijk) keurmerk op de prefab meterkast. Per 10 juni 2021 is deze beoordelingsrichtlijn door KIWA vastgesteld (BRL K22007) en beschikbaar. De BRL K22007 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor de productie en plaatsing van de prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase.

De eerste leveranciers hebben intussen het KIWA-keurmerk voor de productie en montage van hun prefab meterkasten behaald, andere leveranciers doorlopen het auditproces met hetzelfde doel. Binnenkort plaatst één van deze leveranciers haar 1000e prefab meterkast, met KIWA-keurmerk!

Voor alle projecten waarbij na 1 januari 2022 de toepassing van de prefab meterkast wordt overeengekomen, geldt dat de kast en montage voorzien moet zijn van een KIWA-keurmerk.

Ontwikkeling
Op dit moment wordt de prefab meterkast alleen bij laagbouw toegepast. Binnenkort start er in samenwerking met Mijn Aansluiting een pilot om te onderzoeken wat er nodig is om de prefab meterkast te gebruiken bij hoogbouw.

Meer informatie
Heeft u vragen over de prefab meterkast en hoe Synfra dit heeft ingericht met betrekking tot de kleine serie en enkelvoudige aanvragen? Neem dan contact op via info@synfra.nl

Synfra
Synfra is een samenwerkingsverband die samen met de ketenpartners de werkzaamheden gericht op de ondergrondse infrastructuur zo efficiënt mogelijk combineert en coördineert met als doel vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten (uitleg animatie). Daarom is Synfra altijd bezig het aansluitproces te verbeteren. Het stimuleren van de prefab meterkast is hier een mooi voorbeeld van, maar ook het toepassen van lange mantelbuizen. Meer informatie over de voordelen van lange mantelbuizen vind je hier.

Vorige
Volgende