Pilots ‘Afsluiten tenzij…’ gestart – veiligheid op 1

In het kader van veilig werken is door input van een aantal van onze aannemers het idee ontstaan om bij werkzaamheden langs de weg het uitgangsprincipe ‘Afsluiten tenzij..!’ te gaan hanteren. Afsluiten tenzij betekent: we sluiten voor de uitvoering van onze werkzaamheden (aanleg ondergrondse infra), het gehele werkgebied of de weg af.

Eerste pilots gestart

Vanuit de gedachte dat we overlast beperken door daar waar mogelijk de weg open te houden voor verkeer, wordt bij werkzaamheden meestal gekozen voor beperkte verkeersmaatregelen. Alleen als het echt niet anders kan wordt besloten over te gaan tot een volledige wegafsluiting. De weg open houden met beperkte verkeersmaatregelen brengt nog veel gevaarlijke situaties met zich mee voor onze medewerkers, weggebruikers en omwonenden.

Op initiatief van Synfra willen aannemer Van Vulpen en netbeheerders Enexis en Brabant Water met de pilot ‘Afsluiten tenzij…!’ deze gedachtegang omdraaien. Wij willen aantonen dat het veiliger én efficiënter is om een weg af te sluiten en een wegomleiding in te stellen.

Het is niet alleen veiliger voor de eigen betrokken medewerkers, maar ook voor de bewoners en alle weggebruikers. Daarnaast is de verwachting dat het werk ook efficiënter uitgevoerd kan worden en dat daarmee het tijdspad waarbinnen we werken korter is.

Of de aannames die we hierin doen ook daadwerkelijk in de praktijk kloppen en uitvoerbaar zijn, gaan we ontdekken in de pilots die inmiddels gestart zijn. Onder leiding van projectleider Mark van Noorloos van Van Vulpen worden deze pilots uitgevoerd. Onder andere in de gemeentes Terheijden, Zundert en binnenkort start een vervanging van de gas- en waterleiding in de gemeente Breda.

Contact gemeenten

Mark: “Als voorbereiding op deze pilots en op het toekomstige ‘Afsluiten tenzij…!’ hebben we het hele concept gepresenteerd bij de gemeenten. Waar we eerst dachten dat zij misschien sceptisch zouden zijn, werd heel enthousiast gereageerd. Ook gemeenten zien veiligheid als een belangrijk aandachtspunt bij werkzaamheden en delen de gedachte ‘veiligheid op 1’. En wat ik nu merk in de pilots is dat het een voordeel is dat we in een vroeg stadium al contact en afstemming met elkaar hebben gehad. De directe aanspreekpunten zijn bekend en daarmee de lijnen kort.”

“Bij de eerste pilot blijkt dat het nog wel wennen is voor de betrokken partijen om als uitgangspunt het afsluiten van de volledige weg te nemen. De neiging bestaat om snel terug te grijpen naar oude oplossingen. Hiermee wordt duidelijk dat het belangrijk is dat ook echt alle partijen vroegtijdig betrokken worden bij het ontwerp. Hierdoor kunnen we veel beter voorbereiden op de situatie. De hele keten moet hierin ruim van te voren meegenomen worden. Bijvoorbeeld hoe hulpdiensten het gebied kunnen bereiken of wat doen we met bedrijven die aan het afgesloten stuk liggen. In plaats van het uitgangspunt ‘dit hebben we altijd zo gedaan’ komen we gezamenlijk tot andere oplossingen waardoor het werk veiliger wordt.”

Evaluatie

De pilots lopen nog tot eind dit jaar. “We proberen zoveel mogelijk projecten onder deze pilot te brengen zodat we veel ervaring opdoen”, aldus Mark. In het eerste kwartaal van 2022 wordt samen met Synfra, de netbeheerders en Van Vulpen nauwkeurig geëvalueerd. Belangrijke onderwerpen in deze evaluatie zijn:

  • Draagt het bij aan de veiligheid?
    Uiteraard nemen we ook de kosten en efficiëntie mee in de evaluatie, maar het is duidelijk dat dat niet de belangrijkste factoren zijn. Veiligheid staat op de eerste plaats.
  • Wat betekent, of wanneer is de ‘tenzij’ van toepassing?
    We kijken hier naar afgekeurde plannen, wat is daar dan de reden voor?
  • Wat zijn de ervaringen van zowel gemeenten, medewerkers in de uitvoering en bewoners?

Meer informatie

Wanneer de pilots zijn afgerond en de evaluatie heeft plaatsgevonden, houden wij u uiteraard op de hoogte. Wilt u meer informatie over ‘Afsluiten tenzij…!’ neem dan contact op met Mark van Noorloos van Van Vulpen, m.vannoorloos@vanvulpen.eu of Sylvia Brouns van Synfra, sylvia.brouns@synfra.nl

Zie ook:

Vorige
Volgende