CROW 500 per 1 januari 2022 verplicht

Om schade te voorkomen tijdens het graven geldt al enkele jaren de zogenoemde CROW 500-norm. De CROW 500 is sinds 1 januari 2017 van kracht en wordt vanaf 1 januari 2022 verplicht. Het Agentschap Telecom ziet hier op toe.

Naar aanleiding van brieven van het Agentschap Telecom hebben wij geconcludeerd dat we nog niet voldoen aan de in de CROW 500 gestelde eisen en maatregelen. In het kader van zorgvuldig opdrachtgeverschap waarbij we veiligheid hoog in het vaandel hebben staan, is in het bestuur besloten dat we ervoor zorgen dat met ingang van januari 2022 alle lopende en nieuwe combiprojecten CROW 500-compliant zijn.

Uitgangspunt

Dit houdt in dat voor ieder project expliciet een aantal zaken is vastgelegd, waaronder (en niet uitsluitend):

  • een V&G-plan;
  • een (eventueel standaard) maatregelenplan;
  • specifieke werkinstructies voor de onderkende risico’s.

Als deze aspecten niet afdoende zijn vastgelegd, wordt het werk niet tot uitvoer gebracht en/of worden lopende werken stilgelegd. Hiermee zorgen we er samen voor dat we veilig werken en graafschade voorkomen.

Aanpak

Voor elk nieuw én lopend project worden – waar nog mogelijk – de natuurlijke momenten voorafgaand aan de start van het werk gebruikt om de projectdocumentatie te toetsen aan de CROW 500 en deze waar nodig nog op orde te brengen. Natuurlijke momenten zijn:

  • de fysieke schouw, 13-8 weken van tevoren;
  • overdracht naar de aannemer, 4 weken van tevoren;
  • prejob, 2 weken van tevoren.

Als dit niet meer mogelijk is, omdat er geen natuurlijke momenten meer zijn, dan is de coördinerende partij verplicht om alsnog een CROW 500-toets te doen en te organiseren voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van het project. Dit om de CROW 500 in het structurele proces in te bedden en stagnatie te voorkomen.

Werkgroep CROW 500

Op dit moment is de werkgroep CROW 500 van Synfra met vertegenwoordiging van aannemers en netbeheerders druk bezig om de processen en verbeterpunten met elkaar uit te lijnen en de puntjes op de i te zetten voor zowel infra als aansluitingen. Verdere communicatie hierover volgt op korte termijn.

Bovenstaande geldt voor combi-projecten. Voor de solo-projecten verwijzen we naar de interne afspraken van de netwerkbedrijven.

Vorige
Volgende