Graafwerkzaamheden? Profiteer van de nieuwe handreiking!

Bron: Bouwend Nederland

Onlangs heeft Bouwend Nederland een nieuw hulpmiddel gepubliceerd voor grondroerders: de Handreiking graafwerkzaamheden en -schade algemeen infrabedrijven (grondroerders). Graafwerkzaamheden gaan steeds vaker gepaard met schades aan bestaande leiding- en kabeltracés. De handreiking geeft beknopt weer waarmee je rekening moet houden richting opdrachtgever, als je zelf uitvoert of met een onderaannemer werkt. Hiernaast vind je uitleg over hoe te handelen bij graafschade én modelbrieven in geval van een aansprakelijkheidsstelling.


Naar volledige bericht met o.a. kant-en-klare modelbrieven >

Vorige
Volgende