Verbeterpunten CROW 500

Eerder lieten we weten dat in het bestuur is besloten dat vanaf dit jaar alle lopende en nieuwe combiprojecten CROW 500-compliant zijn. Het Agentschap Telecom heeft namelijk geconstateerd dat we niet aan de gestelde eisen en maatregelen voldoen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van aannemers en netbeheerders heeft de afgelopen periode hard gewerkt om de processen hiervoor klaar te maken en de verbeterpunten door te voeren.

De werkgroep heeft afspraken en documenten vastgelegd als richtlijn en procesondersteuning.

Belangrijkste verbeteringen:


V&G plan Ontwerpfase Synfra

Het concept V&G-plan Ontwerpfase is aangepast en akkoord bevonden door de werkgroep. Door alle participerende partijen moet voor ieder project expliciet een aantal zaken worden vastgelegd, waaronder een V&G-plan.

Daarnaast moeten de partijen ieder een eigen maatregelenplan maken. Dit maatregelenplan wordt uitgewerkt tot heldere werkinstructies die duidelijk maken wat er in de uitvoering gedaan moet worden om schade tijdens grondroeren te voorkomen. Verder bevatten de werkinstructies een overzicht van de actuele gebiedsinformatie en werkafspraken tussen initiatiefnemer, ontwerper, grondroerder en netbeheerder. De coördinerende partij voegt het V&G-plan en de maatregelenplannen samen. Er is één uniform (Synfra) V&G-plan Voorbereidingsfase en alle netbeheerders hebben hun eigen format voor het maatregelenplan als bijlage bij het V&G-plan Ontwerpfase.


Standaard aansluitingen CROW 500

Om CROW 500-compliant te zijn bij standaard aansluitingen is gekeken naar een pragmatische oplossing. Er is een matrix opgesteld waarin de rol, verantwoordelijkheden en de risico’s bij graafactiviteiten staan beschreven. Ook is er een processchema opgesteld om te voldoen aan de CROW 500 tijdens de technische en uitvoeringswerkvoorbereiding.

Begin 2022 wordt dit nog bekrachtigd via de formele weg (OPS, BBG). Betrokkenen hebben deze documenten per mail ontvangen. Mocht je deze ook graag willen ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@synfra.nl

Vorige
Volgende