Nieuwe toolboxflyers BEIVIAG

Op de website van BEIVIAG zijn drie nieuwe toolboxen gepubliceerd.

Op de website van BEIVIAG zijn drie nieuwe toolboxen gepubliceerd:


Inzicht in e-incidenten

In dit document vind je een nadere analyse van incidenten met vlambogen, elektrisering of explosies tijdens het werken aan netten onder laagspanning.
E-flyer 19 – Loshangende kabel meterkast

Tijdens werkzaamheden in de meterkast heeft een incident plaatsgevonden bij het afmonteren van een kabel in de huisaansluitkast. Belangrijk leerpunt van dit incident is dat iedereen zijn werk afgemonteerd moet achterlaten. Verder wordt duidelijk dat in de nabijheid van spanningsvoerende delen persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.
Gasflyer WG2

Doorzagen van gasaansluitleiding onder druk van accu reciprozaag

In deze flyer wordt een incident besproken waarbij een gasaansluitleiding met een accu reciprozaag wordt doorgehaald. De gasleiding stond nog onder druk. Tijdens het zagen is er vrijgekomen gas onstoken en liep de monteur brandwonden op.


Vorige
Volgende