Nieuwe toolboxflyers BEIVIAG: inademen aardgas en handvast draaien afdichtingen

Op de website van BEIVIAG zijn twee nieuwe toolboxen gepubliceerd:

  • Verstikkingsgevaar door inademing van aardgas
  • Vastdraaien van afdichtingen: hoe vast is handvast?

Verstikkingsgevaar door inademing van aardgas

Deze flyer bespreekt twee incidenten waarbij monteurs door het inademen van aardgas hun bewustzijn hebben verloren. Weet jij na hoe vaak ademhalen je al bewusteloos kan raken wanneer jij je in een gaswolk bevindt? En weet jij wat de minimale oppervlakte moet zijn van een werkput?

Je leest de antwoorden in de flyer.

Vastdraaien van afdichtingen: hoe vast is handvast?

Deze flyer bespreekt het handvast draaien van afdichtingen. In de praktijk komt het voor dat dit te strak gebeurt, waardoor pakkingen scheuren en gaslekkages ontstaan. De omgekeerde situatie geldt voor opzetstukken. De flyer beantwoordt de vraag ‘Hoe vast is handvast?’ en bespreekt een aantal basisregels.

Vorige
Volgende