Nieuwe flyers Elektriciteit en Gas: PBM’s en accugereedschap

Op de website van BEIVIAG zijn twee nieuwe toolboxen gepubliceerd:

  • Verstikkingsgevaar door inademing van aardgas
  • Vastdraaien van afdichtingen: hoe vast is handvast?

Elektriciteit: nut en noodzaak van dragen PBM’s

Helaas komt het regelmatig voor dat werknemers bij het werken aan elektriciteitsnetten de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) niet dragen. Het gevolg is dat ze onnodig letsel oplopen als er een incident plaatsvindt.

 

Deze flyer bespreekt twee incidenten: Bij de eerste droeg een monteur wel PBM’s, bij de tweede niet. Bij beide incidenten was sprak van vlambogen. De voorbeelden zijn gebaseerd op de praktijk en staan helaas niet op zichzelf. In de flyer wordt in één van de alinea’s nadrukkelijk aandacht besteed aan het aspect onvoldoende risicobesef. Dit om voeding te geven aan een discussie over deze ‘zachte’ oorzaak. Dit aspect is ook onderdeel van de Brain Based Safety-factoren die we vastleggen en regelmatig terug zien komen.

Gas: gevaren van het gebruik van accugereedschap

Deze flyer bespreekt de gevaren van het gebruik van accugereedschap bij werkzaamheden aan gasleidingen. De praktijk leert dat het gebruik hiervan afgelopen jaren bij meerdere incidenten tot gasbranden heeft geleid. Duidelijk wordt dat accugereedschap alleen gebruikt moet worden wanneer je zeker weet dat er geen vrije gasuitstroom plaats kan vinden. Onder de juiste omstandigheden (o.a. windrichting) kan gasuitstroom op meer dan één meter afstand ontsteken door een vonk.

Vorige
Volgende