Vroegtijdige afstemming bij nieuwe bouwprojecten nodig

Bij de ontwikkeling van bouwprojecten heb je te maken met kabels en leidingen. Dit vraagt om vroegtijdige afstemming en informatie-uitwisseling met de netwerkbedrijven.

Mijnaansluiting.nl heeft daarom een werkwijze gemaakt die ervoor zorgt dat projecten tijdig aangemeld kunnen worden en dat de betrokken partijen de juiste informatie uitwisselen en de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Dit voorkomt zoveel mogelijk onnodig werk en vertraging. Daarnaast wordt de projectmelding ook gebruikt voor het toepassen van de prefab-meterkast.

Omdat niet iedereen hiervan op de hoogte is, delen we graag deze informatie en vragen we je deze ook te delen met relaties en collega’s die hier mee te maken hebben.

De werkwijze is als volgt:

  • Project melden op mijnaansluiting.nl/project
  • Alleen mogelijk voor gebruikers met een zakelijk account
  • Inname en beoordeling door de coördinator
  • De coördinator neemt binnen 5 werkdagen contact met u op
  • Uitwisselen van de nodige informatie door alle betrokken partijen
  • Overleg met alle betrokken partijen
  • In onderlinge afstemming voorbereiden van het project
  • Aansluitingen aanvragen via reguliere aanvraagproces op mijnaansluiting.nl
  • Aanleggen kabels en leidingen en maken aansluitingen
  • Afronden project

Meer informatie over de werkwijze vind je op de site van mijnaansluiting.nl >

Vorige
Volgende