“De ontwikkelingen die op dit moment spelen, kunnen we alleen samen aangaan”

Zomerinterview met Synfra-voorzitter Eddy Toonen.

Wie vorig jaar een voorspelling had willen doen over hoe de Nederlandse maatschappij er nu uit zou zien, had dit niet zomaar kunnen raden. Ook in de branche waarin wij werken, worden we geconfronteerd met zaken die ons dwingen tot daadkracht, snelheid en flexibiliteit om hier adequaat op in te kunnen spelen. Denk aan personeelstekort, toenemende vraag, energietransitie en stijgende prijzen. Om dat enigszins het hoofd te bieden, kunnen we niet zonder elkaar en is juist samenwerken van belang.

Voordat de zogeheten bouwvak begint, waarin we iedereen de rust en ruimte gunnen om op adem te komen, spreken we met Synfra-voorzitter Eddy Toonen. Eddy is inmiddels bijna vijf jaar voorzitter van Synfra en is bij WML als regisseur verantwoordelijk voor de infrastructurele opgave van de watervoorziening.

Waarom is een samenwerking zoals dat van Synfra zo belangrijk?

“Dat is meteen een fundamentele vraag. De ontwikkelingen die op het gebied van de ondergrondse infrastructuur spelen, kunnen we alleen maar samen aangaan. Richting de klant en de maatschappij is het niet acceptabel wanneer we allemaal los van elkaar ons stukje zouden doen. Dat is niet meer van deze tijd. En naar de toekomst toe wordt hetgeen wat in de grond gebeurt alleen maar ingewikkelder. Het speelveld wijzigt door de veranderingen in onze omgeving, zoals bijvoorbeeld de energietransitie.”

“Deze ontwikkelingen zorgen er tegelijkertijd ook voor dat we kritisch moeten kijken naar onze samenwerking. Er is inmiddels een start gemaakt met de directievertegenwoordiging van de netwerkbedrijven om strategische vragen te beantwoorden over deze samenwerking en dit zal dit jaar verder vervolg krijgen. We staan voor een serieuze opgave door enerzijds de enorme groei in ons werkveld, terwijl er anderzijds een gigantische schaarste is van personeel en materiaal. Het vraagt visie en samenwerking om om te gaan met de toename van het werkpakket tegenover de schaarste waar we mee te maken hebben. De uitdaging is zo groot dat het alleen maar samen kan.”

Welke invloed hebben de ontwikkelingen op de samenwerking en hoe gaat Synfra daarmee om?

“Logischerwijs piept en kraakt het op dit moment wel, en er gaat wel wat mis, maar bovenal zie ik heel veel verantwoordelijkheidsgevoel en passie waarmee we veel dingen toch voor elkaar krijgen. Dit vraagt bovengemiddeld veel van alle partijen. Op de lange termijn is dit niet vol te houden en is er hernieuwde versteviging van onze samenwerking nodig om alle uitdagingen te kunnen blijven beantwoorden.”

“Het helpt ons dat we vanuit Synfra een historie hebben waarin we al lang met elkaar samenwerken. Daar is veel in geïnvesteerd en dat helpt ons nu wel. We blijven elkaar opzoeken en vinden. Maar er is helaas ook een toename van spanningen en discussie over onder andere de uitvoerbaarheid, prijs en prioriteiten. Het is niet een kwestie van rustig afwachten. En dat doen we ook niet. Een concreet en actueel voorbeeld is het gezamenlijke traject tussen netwerkbedrijven en aannemers om het aansluitproces zowel vanuit de inhoud als de prijsstelling opnieuw te belichten.”

“Belangrijk is om begrip voor elkaar te blijven houden. Alle partijen staan voor een gigantische opgave. Denk aan de uitdagingen die er liggen op het gebied van nieuwe (stroom)aansluitingen, netverzwaringen en de omvangrijke vervangingsopgaven. Dat betekent dat alle zeilen bijgezet moeten worden.”

Onder deze druk zou je kunnen verwachten dat het veilig werken misschien niet de hoogste prioriteit krijgt, maar op het gebied van veiligheid gaat het heel goed. Steeds meer partners halen hun trede van de veiligheidsladder. Verloopt het zoals Synfra voor ogen heeft?

“Daar kan ik alleen maar heel trots op zijn. Dat ondanks alles wat er moet gebeuren er bij zowel de aannemers als de netbeheerders grote stappen worden gezet op het gebied van veiligheid. Dit uit zich in de certificaten die gehaald zijn op de zogeheten veiligheidsladder. Dat is een mooie bevestiging, maar je ziet dat er echt naar gehandeld wordt en dat het onderdeel van de cultuur aan het worden is. Er is veel aandacht voor, op allerlei gebieden. Er zijn bijvoorbeeld initiatieven met geïsoleerd gereedschap, maar ook met procedures en gedragsverandering en het uitwisselen van praktijkvoorbeelden.”

“We streven met z’n allen naar geen incidenten. Ook daar helpt samenwerken bij. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, leren we veel sneller. Het KAM-overleg is hier een mooi voorbeeld van. Alle partijen sluiten hierbij aan en er wordt veelvuldig met elkaar gedeeld en er worden gezamenlijk initiatieven opgepakt. Ik zie dat iedereen er mee bezig is, van uitvoerend personeel tot topmanagement. Dat betekent dat het door heel de organisatie leeft en daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn.”

Wat wil je iedereen nog meegeven zo vlak voor de bouwvak?

“We hebben een intensieve periode achter de rug. Het is daarom goed dat er een break is en dat we deze vakantieperiode gebruiken om even gas terug te nemen met aandacht voor familie, vrienden en onszelf. Zodat we daarna weer in staat zijn om samen de schouders te zetten onder het werkpakket en de huidige uitdagingen. Ik wens iedereen in de ketensamenwerking een hele fijne vakantie toe.”

Vorige
Volgende