Indexering per 1 oktober 2022

Conform de afspraken in de aanbesteding worden halfjaarlijks de bestekstarieven geïndexeerd op 1 april en op 1 oktober. In het bestek is de indexformule opgenomen en de indexering per 1 oktober 2022 is vastgesteld op 5,75%.

Naar aanleiding van het besluit van het Synfrabestuur wordt de brandstofindex per indexatie 1 oktober 2022 op een andere manier berekend. Hiervoor zijn de indexatienotitie en het rekenmodel aangepast.Meer informatie of vragen?

De betrokken partijen hebben meer gedetailleerde informatie ontvangen over de berekening. Wil je meer weten over de berekening of heb je andere vragen over de indexering of brandstofcompensatie? Neem dan contact op met Sylvia Brouns, sylvia.brouns@synfra.nl.

Vorige
Volgende