Dit najaar procesafstemming CROW500 bij alle aannemers

Om schade te voorkomen tijdens het graven geldt al enkele jaren de zogenoemde CROW 500-norm. De CROW 500 is sinds 1 januari 2017 van kracht en is vanaf 1 januari 2022 verplicht.

Minder schade betekent hogere netwerkcontinuïteit, minder kosten, minder vertraging en daarmee hogere tevredenheid. Onder andere verbetering van het werkproces en communicatie tussen alle partijen dragen bij aan minder schade tijdens het graven.

Alle partners binnen het Synfrasamenwerkingsverband zijn het erover eens dat veiligheid en zorgvuldig opdrachtgeverschap belangrijk zijn. Zo niet het meest belangrijk. Daarom is eind vorig jaar in het bestuur besloten om alle nieuwe combiprojecten CROW500 compliant te laten zijn. De implementatie van de CROW500 heeft plaatsgevonden door alle bedrijven zelf. Synfra heeft een werkgroep opgesteld om op die norm nog verbeterslagen te maken en concrete handvatten aan te reiken om medewerkers van zowel netbeheerders als aannemers te ondersteunen. In het voorjaar zijn deze verbeteringen door middel van verschillende sessies geïmplementeerd in het infra- en aansluitproces.

Rondje langs de velden

Om samen met de aannemers te zien en te ontdekken of deze verbeteringen het gewenste effect hebben, en of het op bepaalde punten wellicht beter kan, brengt de werkgroep tussen 17 oktober en 7 november een bezoek aan alle aannemers. Het doel is om dan samen te kijken hoe het proces in de praktijk verloopt en om te ontdekken waar eventueel nog ondersteuning gewenst is. Op deze manier komen we samen tot een nog beter, en daarmee veiliger, proces als het gaat om het voorkomen van graafschade.

Vorige
Volgende