Wissels in het Synfrabestuur

In het derde kwartaal van 2022 hebben er meerdere wisselingen plaatsgevonden in het bestuur van Synfra. Robert Wassing en Dirk van de Reepe verlaten het bestuur, Peter Lemmens treedt namens Enexis toe.

Dirk is al zo’n zes jaar bestuurslid, en tevens secretaris, en zal in oktober zijn laatste bestuursvergadering bijwonen. Doordat zijn verantwoordelijkheid binnen Enexis verschuift van ‘aannemerij en infra’ naar ‘standaard aansluitingen en onderhoud & storing’ is het een logisch gevolg dat hij zijn bestuurstaken overdraagt. Zijn opvolger is Peter Lemmens, hij is per 1 september toegetreden tot het Synfrabestuur. Robert Wassing heeft Enexis verlaten en daarmee ook het Synfrabestuur.


Peter Lemmens

Peter woont met Monique en de pasgeboren Thibaud in Nistelrode en is op dit moment vestigingsmanager Brabant Zuid-Oost. Hij is in 2014 als contractmanager aannemerij begonnen bij Enexis en sindsdien betrokken bij de werkzaamheden van Synfra. Eerder werkte hij ook als manager ‘engineering & aanleg’ en vestigingsmanager Brabant-West.

“Vanaf mijn eerste baan in de gevelbouw, heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot de uitvoering van werkzaamheden. Ik ben zelf niet technisch of praktisch, maar op de een af andere manier heb ik altijd gefascineerd naar het maakproces gekeken. Of misschien wel daardoor. Ik heb daar veel waardering voor. Een belangrijke reden om in de operatie te werken.”

“Vanuit mijn portefeuillehouderschap ‘aannemerij’ is het logisch dat ik Dirk vervang in het Synfrabestuur. Mijn eerste ervaringen in het bestuur leren mij dat het een uitdaging kan zijn om bepaalde onderwerpen met elkaar te beslechten. De oorzaak hiervoor zit hem deels in de veranderende wereld waarin we nu zitten. Een voorbeeld hiervan is de energietransitie, dat heeft impact op iedereen, op alle partijen. Ik hoop dat we in de komende periode met nuance kunnen kijken naar de invloed van deze veranderende omgeving op de individuele bedrijven om te ontdekken tot welke mogelijkheden dit leidt voor onze samenwerking.”

“Want onze samenwerking binnen Synfra is essentieel. Het doel om de maatschappelijke kosten en de overlast voor klanten zo laag mogelijk te houden, blijft relevant. Welke vorm van samenwerking hierbij past, kijkend naar ieders uitgangspunten, dat staat niet vast. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij hier een effectieve vorm voor vinden.”


Dirk van de Reepe

Dirk: “Zeker met de aanbesteding van 2025 in het vooruitzicht is het logisch dat Peter toetreedt. Ik kijk terug op een mooie en fijne bestuursperiode. Ondanks dat we het niet altijd eens waren binnen het bestuur, heb ik de sfeer altijd wel als prettig ervaren.”

“Waar ik het meest trots op ben, is dat de aannemerij is aangesloten bij het bestuur. We praten niet over de aannemerij, maar met. Dat is een belangrijke slag geweest in de samenwerking, die is daarmee extra bekrachtigd en daardoor meer praktisch werkbaar.”

“Alle partijen hebben andere belangen en daardoor liepen discussies soms hoog op en werden scherp gevoerd, maar uiteindelijk zijn we daar telkens weer goed uitgekomen. Daar ligt nog steeds de grootste uitdaging voor het nieuwe bestuur. Ik gun hen daarom dat het ook in de toekomst lukt bij elkaar te blijven en de obstakels te overbruggen.”


Robert Wassing

Na 10 jaar verlaat Robert Wassing Enexis en stapt over naar Energiewacht. Dit betekent automatisch dat hij geen bestuurslid van Synfra meer is. Robert trad 1 april 2019 toe tot het bestuur.

“Ik kreeg een voor mij unieke kans om weer richting de operatie te gaan. Weer volop in de productie. En dat is waar mijn hart ligt. Bij Energiewacht word ik Regiomanager S&O.”

“Waar ik het meest trots op ben tijdens mijn bestuursperiode is het proces om gezamenlijk, aannemers en netbeheerders, tot een verlenging van het contract te komen. Elk thema met een eigen werkgroep. Vooral omdat dit écht een gezamenlijk proces was. Het was continu zaak om weg te blijven van de rol van opdrachtgever/opdrachtnemer en echt elkaars ketenpartners zijn. Een traject met pieken en dalen, maar trots op de afgelegde weg en het eindresultaat.”

“Het is de taak aan het bestuur elkaars partner te blijven. Dat betekent keihard werken aan vertrouwen en betrouwbaarheid. Echte partners kunnen op elkaar bouwen. Theoretisch een kleine stap, maar praktisch een hele opgave. Dat bleek ook zeker de afgelopen jaren. De kunst is en blijft om op de hele spannende momenten niet als reflex de opdrachtgever/opdrachtnemer rol te pakken, maar juist dan te blijven streven naar ketenpartners.”


Het bestuur heet Peter Lemmens uiteraard van harte welkom. En bedankt Dirk en Robert hartelijk voor hun inzet en positieve en professionele inbreng.

Vorige
Volgende