Synfra bedankt alle partijen voor hun inzet dit bewogen jaar

We hebben, zacht uitgedrukt, een bewogen jaar achter de rug. Als we erop terugkijken, dan zal iedereen binnen Synfra dat beamen. We kunnen stellen dat het spannende tijden zijn waarin er veel gevraagd is en wordt van onze flexibiliteit.

Door de maalstroom aan grote uitdagingen en ontwikkelingen waar onze ketenpartners voor staan, is het niet altijd makkelijk om met elkaar mee te blijven bewegen en daarbij vast te blijven houden aan onze gezamenlijke doelstellingen. En hoewel we met elkaar een bochtige weg hebben bewandeld, met de nodige obstakels, zijn we er wel in geslaagd om samen de uitdagingen het hoofd te bieden.

Ondanks de uitdagingen in de samenwerking hebben we als ketenorganisatie een uniek resultaat neergezet. Enorm trots zijn we dan ook op het feit dat we onze ambities op het gebied van veiligheid hebben waargemaakt en al onze ketenpartners gecertificeerd zijn voor trede 3 van de Veiligheidsladder!

Het Synfra-bestuur bedankt iedereen voor hun enorme inzet om alle uitdagingen aan te gaan. Een welgemeende ‘Merci’ is hier zeker op z’n plaats!

Nog even terugblikken en vooruitkijken…

Eddy Toonen, WML en voorzitter Synfra-bestuur:

“Nauwelijks bekomen van de coronajaren, hebben ontwikkelingen als de energietransitie, prijsstijgingen en nieuwe ICT-systemen een behoorlijke impact gekend op onze Synfra-samenwerking. Hier en daar heeft dit een kras opgeleverd, maar ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking hierdoor sterker is geworden. Wat ook nodig is om de verdere ontwikkelingen gezamenlijk te kunnen blijven aanpakken. Stilzitten is geen optie, ook in 2023 zullen we moeten doorpakken op onze samenwerking. Met het prachtige succes van de ketenbrede benadering en certificering van veilig denken en werken, moeten we doorpakken om veilig werken zo vanzelfsprekend te krijgen als tweede natuur. Daarnaast moeten we met de blik naar voren invulling gaan geven aan onze wijze van samenwerking. Maar zolang we overtuigd zijn van de kracht van samenwerking en geloven in de voordelen hiervan, ben ik overtuigd van een mooie uitkomst en toekomst voor Synfra. Om Henry Ford te quoten: ‘Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is een succes.’ In lijn met deze treffende woorden wens ik ons allen veel samenwerkingssucces de komende jaren.”

Edwin Baeten, Hurkmans en voorzitter aannemerscollectief:

“Ik werk al met Synfra samen vanaf het eerste uur en ervaar 2022 als het meest hectische jaar waar in grote mate een beroep is gedaan op de samenwerkingsbereidheid. Het jaar 2023 zie ik voor Synfra als hét jaar waarin bepaald wordt hoe de toekomst er na 2025 uitziet. Ik wens Synfra en al haar relaties een nog betere samenwerking toe gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid.”

Richard Broeks, Brabant Water en bestuurslid:

“We kijken terug op een intensief en bewogen jaar waar van iedereen grote flexibiliteit werd verwacht. Geweldig dat we met zijn allen een grote stap hebben gemaakt op het gebied van veiligheid, doordat elke bedrijf minstens trede 3 op de Veiligheidsladder heeft bereikt. Het nieuwe jaar zie ik als het jaar waarin we de nieuwe afspraken uit het contractmanagement kunnen bestendigen en hiermee een productieve en veilige samenwerking kunnen continueren. Ik wens alle Synfra relaties een succesvol, productief, maar bovenal een veilig nieuw jaar.”

Sylvia Brouns, operationeel manager Synfra en bestuurslid:

“Het roerige jaar heeft het belang en de essentie van goede samenwerking bevestigd. Elkaar blijven opzoeken en met elkaar in gesprek blijven, ook als het schuurt of spannend wordt, dat is de kunst. Zoals Albert Einstein ooit zei: ‘Temidden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid.’ Ik wens Synfra voor 2023 dat we in de samenwerking de mogelijkheden blijven zien, zeker daar waar ‘moeilijkheden’ ons pad kruisen. Ik gun ieder een heel mooi, inspirerend, gezond en veilig nieuw jaar!”

We kijken terug op een intensief 2022. We wensen je hele mooie en ontspannen feestdagen toe en kijken er naar uit met positieve energie het nieuwe jaar te kunnen starten.

Namens het bestuur en het voltallige Synfra-team

Vorige
Volgende