Een dikke veiligheidspluim in Tilburg

In de gemeente Tilburg worden door BAM gasleidingen gesaneerd. Ondanks het juist uitvoeren van de procedures,  werd het werk tóch stilgelegd omwille van de veiligheid.

In de gemeente Tilburg wordt al een heel jaar lang hard gewerkt door BAM om de gietijzeren gasleidingen te saneren. In theorie is dit standaard werk: de oude leidingen worden uit de grond gehaald en vervangen door nieuwe kunststof leidingen. Bij één van de werkzaamheden werd, ondanks het juist uitvoeren van de procedures, het werk tóch stilgelegd omwille van de veiligheid. Wij spraken met Pieter Aerts, bedrijfsleider bij BAM Energie & Water, over dit incident waarin duidelijk wordt dat veiligheid onderdeel is van de cultuur binnen BAM.

Pieter: “Als wij in de binnenstad van Tilburg werken, dan werken we met vergunningen en verkeersplannen. Dat is wel belangrijk. In de operationele schouw maken we plannen en de gemeente geeft daar dan toestemming voor, of niet. Het verkeersplan is daar ook onderdeel van. Bij de situatie waar we het nu over hebben is voor een afzettingstype gekozen om het werk te scheiden van de omgeving door schildjes en pionnen. Technisch gezien is daar niks mis mee.”

“Onze voorman Karel Fonteyn is met dat verkeersplan ter plekke gaan kijken en kwam tot de conclusie dat dit voor de veiligheid van zowel onze eigen medewerkers als voor de verkeersdeelnemers niet veilig genoeg was. Wat in het plan onderbelicht bleef is de drukte van het punt, er was heel veel verkeer. De kans was groot dat voornamelijk fietsers door het werk gingen fietsen. Dit was twee weken voor de start van het werk.”

Trede 4 Veiligheidsladder

De reactie van Karel past bij trede 4 van de Veiligheidsladder. Het toont aan hoe hoog het veiligheidsbewustzijn is. Pieter: “Ook al zijn alle procedures juist gevolgd en klopt het verkeersplan. Je ziet dat er altijd dilemma’s zijn over hoe je iets goed doet. Het is daarom belangrijk om mensen die daadwerkelijk verderop in de keten zitten mee te laten kijken en goed te luisteren naar ieders bevindingen. En er mag geen drempel zijn om je zorg uit te spreken. Karel heeft dit samen met de uitvoerder Harm Gielen uitstekend gedaan. Zij hadden er geen goed gevoel over en hebben dat uitgesproken. De uitvoerder van Enexis en de gemeenteopzichter hebben daarnaar geluisterd. Als BAM zijnde, zijn we daar erg trots op.”

Het plan is daarom aangepast. Er is gekozen voor een geleiderail barrier. Dit is een veilige afscheiding tussen het werk en het verkeer. “Zo’n barrier is veiliger, maar heeft ook een paar nadelen. Het is bijvoorbeeld intensief om te zetten en weer weg te halen en brengt ook de nodige overlast met zich mee. Nadat Karel en Harm hun zorg hebben uitgesproken, zijn we met meerdere personen gaan kijken. Samen is geconstateerd dat een barrier toch de betere oplossing was.”

Trots!

Dit incident delen we graag, omdat dit laat zien waar het bij veiligheid om gaat: er wordt naar elkaar geluisterd. Er is een plan, dat voldoet aan de eisen. En toch is er ruimte om hiervan af te wijken. “Dat is waar we het meest trots op zijn. Het personeel heeft zich vrij gevoeld om de zorg uit te spreken en in overleg te gaan om de situatie opnieuw te bekijken. We koesteren dat zij op deze manier reageren en geen drempel voelen. We willen dit graag stimuleren en hebben de hoofdpersonen daarom extra in het zonnetje gezet.”

Synfra bedankt BAM voor het delen van deze gebeurtenis en complimenteert de betrokkenen. Dit laat zien dat veiligheid bij de Synfra-partijen leeft en dat daar positieve ontwikkelingen in zijn.

Vorige
Volgende