De prefab meterkast steeds vaker toegepast

Het vervroegd aansluiten heeft gevolgen voor het proces. Je vindt de volledige procesbeschrijvingen in de e-learning.

Al sinds 2015 zijn meerdere partijen, waaronder Enexis en Mijn Aansluiting, bezig met de ontwikkeling van de prefab meterkast. Aanleiding was om het aansluitproces bij nieuwbouwhuizen te verbeteren om zo in de afbouwfase stagnatie te voorkomen. De prefab meterkast heeft veel voordelen voor zowel de aannemer, netbeheerder als klant. Niet verwonderlijk dat deze daarom steeds vaker gebruikt wordt en dat deze innovatieve methode in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. De toepassing is zowel bij serie-aansluitingen als enkelvoudige aansluitingen. Logischerwijs heeft het vervroegde moment van aansluiten gevolgen voor het proces.

Wat is een prefab meterkast

Dit is een kant-en-klare (gecertificeerde) meterkast, weersbestendig, inclusief bodemplaat met de juiste doorvoeropeningen. De prefab meterkast is qua opbouw exact dezelfde meterkast als een standaard. Maar in plaats van de meterkast pas op te bouwen tijdens de bouw, wordt deze geplaatst zodra de fundering en de begane grond vloer gereed zijn. De kast wordt dan ook geïnstalleerd en aangesloten op de netwerken. Nog voordat de muren van de woning er staan, is de definitieve meterkast een feit. Deze aansluitingen zijn dan direct beschikbaar voor elektriciteit, water, media, en soms ook al warmte en het riool. Dus al tijdens de bouw, voordat het gebouw de hoogte in gaat.

In de beginfase kon de prefab meterkast alleen nog aangevraagd worden voor series van minimaal vijf woningen. Sinds een paar jaar is het ook voor kleinere series mogelijk en kan een klant zelf bij de aanvraag van een aansluiting een prefab meterkast aanvragen (wat overigens aan te raden is).

De voordelen op een rij

De prefab meterkast is efficiënter en goedkoper werken in de keten. Er zijn namelijk meerdere voordelen voor zowel de aannemer, netbeheerder als de klant:

 • Er zijn veel minder factoren die het moment van aansluiten in gevaar kunnen brengen en minder belemmeringen tijdens het aansluiten. Het is zo vroeg in het traject namelijk een stuk rustiger op de bouwplaats. Dit komt ten goede van de leverbetrouwbaarheid én de veiligheid.
 • Bouwaansluitingen worden (grotendeels) overbodig, dat betekent minder handelingen.
 • Verhoging van de klanttevredenheid doordat klanten het aansluitmoment als minder belemmerend ervaren.
 • Er kunnen sneller en meer woningen worden gerealiseerd. Met de toenemende druk op de bouwsector is dit een groot voordeel.
 • De planning wordt beter gehaald, er zijn minder verschuivingen.
 • Woningen worden droog opgeleverd.
 • Doordat de gecertificeerde meterkasten al in de fabriek gekeurd zijn, is enkel een snelle omgevingsschouw nodig en vindt er vrijwel geen afkeur meer plaats.

Wat betekent dit voor het proces?

Logischerwijs heeft het vervroegde moment van aansluiten gevolgen voor het proces. Daarnaast verschilt het proces tussen enkelvoudige aansluitingen en aansluitingen voor series vanaf vijf aansluitingen.

De volledige procesbeschrijvingen van intake, voorbereiding, uitvoering en oplevering vind je in de e-learning omgeving van Synfra:

In de e-learning vindt je deze onder: Bijlagen en overige → Bestek 2013 V8.1 Handleidingen ondersteunende processen → Procesbeschrijving Aansluiting Prefab meterkasten in ruwbouwfase V0.4 Definitief

Aandachtspunten prefab meterkast

 • De bouwer dient grotere projecten, zeker die vanaf minimaal vijf woningen, eerder in de tijd en voor de daadwerkelijke aanvraag, aan te melden via de Projectmeldingsfunctionaliteit op Mijn Aansluiting. Zo kunnen allerlei zaken tijdig worden afgestemd, zoals aanwezigheid hoofdleiding, vergunningen, BAG (adressen) en zeker ook de planning. Een strakke planning is cruciaal voor elk project, maar zeker wanneer er modulair wordt gebouwd.
 • De hoofdinfra moet in een veel eerder stadium beschikbaar zijn, omdat de meterkast wordt aangesloten kort na het leggen van de fundering.
 • Disciplines:
  • gas, elektra, water en media (CAI en telecom)
  • geen warmte en riolering
 • Voor alle technische en organisatorische randvoorwaarden, zie het NTA-document (NTA 8769). Hierin staat ook de kwaliteitsborging uitgebreid omschreven.
  Het document is hier verkrijgbaar.
 • Vanaf 1 januari 2022 zijn alleen KIWA gecertificeerde kasten toegestaan (BRL K22007). Bekijk hier de gecertificeerde bedrijven.

Contact

Heb je vragen over de prefab meterkast in het algemeen, of specifiek over het proces? Neem dan contact op met procesadviseur Paul Doomen, paul.doomen@synfra.nl

Vorige
Volgende