Indexering per 1 april 2023

Conform de afspraken in de aanbesteding worden halfjaarlijks de bestekstarieven geïndexeerd op 1 april en op 1 oktober.

De indexering is vastgesteld op +1,79 % overeenkomstig de indexformule in de bijlagen. De nieuwe tarieven gelden uiteraard voor de werken die na 1 april 2023 in opdracht worden gegeven. De lopende opdrachten worden verrekend met de tarieven die gelden op het moment van de opdrachtverstrekking.

De betrokken partijen hebben meer gedetailleerde informatie ontvangen over de berekening. Wil je meer weten over de berekening of heb je andere vragen over de indexering? Neem dan contact op met Sylvia Brouns, sylvia.brouns@synfra.nl.

Vorige
Volgende