Gezamenlijke incidentonderzoek om meer van en met elkaar te leren

Synfra heeft een proces voor gezamenlijke incidentonderzoek. Het doel is een zo neutraal mogelijke analyse van een incident en daar zo veel mogelijk van leren.

Veiligheid staat bij Synfra en haar partners al jaren op nummer 1. De Veiligheidsladder heeft hierin een prominente rol. De partijen hebben zich gecommitteerd om minimaal trede 3 te halen en helpen elkaar hierbij door het delen van ervaringen en kennis. Om te klimmen op de Veiligheidsladder zijn er een paar speerpunten bepaald waaronder gezamenlijke incidentonderzoek en het verbeteren van werkplekdialogen. In dit bericht vertellen we meer over de gezamenlijke incidentonderzoeken.

Doel incidentonderzoek

Het doel van een gezamenlijk incidentonderzoek is een zo neutraal mogelijke analyse van een incident. Om daar vervolgens zo veel mogelijk van te leren. In het onderzoeksteam zitten de Synfra opdrachtgevers en opdrachtnemers. Na een incident worden betrokkenen geïnterviewd en vindt een terugkoppeling en leergesprek plaats. Door middel van een TOL-gesprek (Terugkoppel – Onderzoek – Leergesprek) wordt samen de reconstructie doorgenomen. Ze gaan dieper in op de analyse en de verbeterpunten worden bedacht. Het is belangrijk dat dit rechtvaardig en eerlijk gebeurt, Just & Fair.

Proces

Om dit zo goed mogelijk te doen is er een stappenplan gemaakt die als leidraad gebruikt kan worden.

 1. Bepaal of het een incident is waarbij Synfra opdrachtgever en –nemer bij betrokken is. Een gezamenlijk onderzoek is alleen van toepassing wanneer zowel opdrachtgever als opdrachtnemer betrokken zijn.
 2. Bepaal of onderzoek nodig is. Dat is het geval bij:
  • Een (milieu)incident met letsel
  • En/of (dreigend) verzuim
  • En/of aanwezigheid van leerpotentieel
 3. Start het gezamenlijk incidentonderzoek
  • Wanneer bij stap 2 één van die voorwaarden geldt
  • Wanneer bovengenoemde punten niet gelden, dan vindt de afhandeling in de eigen organisatie plaats
 4. Bepaal wie de leiding neemt
 5. Maak een planning en plan afspraken in
 6. Als onderzoeksteam (opdrachtgever en opdrachtnemer) doe je de interviews met de betrokkenen. Focus op de leerpunten, deze interviews zijn niet gericht op het zoeken van een schuldige.
 7. Geef terugkoppeling aan alle partijen voordat het MT-gesprek plaatsvindt
 8. Doe een gezamenlijke Just & Fair evaluatie
 9. Deel het onderzoek binnen Synfra

De procedure voor het gezamenlijke incidentonderzoek is verder uitgewerkt in het document ‘Gezamenlijk incidentonderzoek in Synfra verband’ en terug te vinden op de E-Learning van Synfra.

Meer informatie

Heb je vragen over het proces? Neem dan contact op met procesadviseur Paul Doomen via info@synfra.nl

Vorige
Volgende