Nieuwe toolboxflyers gas: gevaar afdekken en vaststellen drukloos

BEIVIAG heeft twee nieuwe flyers gepubliceerd naar aanleiding van twee gasincidenten.

In opdracht van de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR, VIAG) is de landelijke werkgroep ‘Leren van Gasincidenten’ actief. Deze groep verzamelt en analyseert incidenten die plaatsvinden bij het werken aan gasnetten. De focus ligt hierbij op incidenten met vrije gasuitstroom. Leerzame incidenten worden met toolboxflyers, reflectiekaarten en presentaties onder de aandacht gebracht. Onlangs zijn op twee nieuwe toolboxflyers gepubliceerd:

  1. Flyer 7: Gevaar van afdekken van gaslekken met zand
  2. Flyer 8: Zeker stellen dat gasleidingen drukloos zijn

Toelichting flyers

Flyer 7: Gevaar van afdekken van gaslekken met zand

Bij een gaslek in een leiding in de grond is de eerste reactie van aanwezigen vaak om het lek te dichten met aarde of bouwzand. Wees je ervan bewust dat dit gevaarlijk is! Het afdekken vergroot namelijk de kans op verspreiding van aardgas via openingen onder de grond. Hierdoor kunnen op plekken in de buurt explosieve gasmengsels ontstaan; soms op tientallen meters van het lek. In de flyer worden twee incidenten besproken waarbij een lek met aarde was afgedekt. In beide gevallen zijn woonhuizen ernstig beschadigd geraakt.

Flyer 8: Zeker stellen dat gasleidingen drukloos zijn

Deze flyer bespreekt een incident dat plaatsvond tijdens een saneringsproject. Bij het beschreven incident zijn blazen in een gietijzeren gasleiding geplaatst. Na het plaatsen wordt niet zeker gesteld of de leiding inderdaad drukloos is. Er wordt geen nuldrukmeting en controle drukopbouw uitgevoerd. Hierdoor wordt niet opgemerkt dat de leiding weer onder druk komt te staan vanwege afval en vuil tussen één van de blazen en de leiding. Als gevolg ontstaat er bij het knippen van de leiding direct een gevaarlijke vrije gasuitstroom.

Heb je behoefte aan meer informatie of heb je vragen? Neem contact op via werkgroep@e-incidenten.nl

Vorige
Volgende