Toolboxflyer fase-nul kruisingen tijdens montage aftakmoffen

BEIVIAG heeft een nieuwe flyer gepubliceerd over incidenten met het monteren van aftakmoffen.

Deze flyer bespreekt twee incidenten die tijdens de montage van aftakmoffen hebben plaatsgevonden:

  1. Bij het eerste incident zette de monteur zichzelf onder druk door meer moffen te willen maken dan volgens zijn werkopdracht moest. Hierdoor werkte hij gehaaster en minder zorgvuldig waardoor ongewenst een fase en een nul kruising ontstond. 
  2. Bij het tweede incident is er ook sprake van een fase-nul kruising. Hierdoor ontstaat tijdens het aandraaien van de aansluitklem kortsluiting met een vlamboog. Omdat de monteur geen e-isolerende handschoenen gebruikt, loopt hij brandwonden op aan zijn hand.

Belangrijk leerpunt van beide incidenten is dat je makkelijk een fase-nul kruising over het hoofd ziet. Je moet daarom altijd goed controleren of je de juiste nul-ader hebt geselecteerd. Dit doe je door een controlemeting uit te voeren. Helaas is er bij de beschreven incidenten geen meting uitgevoerd. Als je met een meting zeker hebt gesteld dat de nul-ader goed is geselecteerd, moet je deze markeren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met een stukje tape of een stift. Zie bijgaande flyer voor meer informatie.

In opdracht van de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR, BEI) is de landelijke werkgroep Leren van E-incidenten actief. Deze groep verzamelt en analyseert incidenten die plaatsvinden bij het werken aan elektriciteitsnetten. De focus ligt hierbij op het werken onder spanning. Leerzame incidenten worden met toolboxflyers, reflectiekaarten en presentaties onder de aandacht gebracht. 

Heb je behoefte aan meer informatie of heb je vragen? Neem contact op via werkgroep@e-incidenten.nl

Vorige
Volgende