Open gesprek met aannemers en netbeheerders in Venlo

Bouwend Nederland, Mijn Aansluiting en Synfra organiseerden op 16 mei de bijeenkomst ‘Samen beter aansluiten’.

Voor de verandering ging het dinsdag 16 mei in voetbalstadion De Koel in Venlo eens niet over winnen of verliezen. Onder de noemer ‘Samen beter aansluiten’ gingen aannemers, netbeheerders en nutsleveranciers samen het gesprek aan over de uitdagingen die zij ervaren én over oplossingen.

Regelmatig komen er in de media berichten voorbij over moeilijkheden met het stroomnet, over netcongestie en de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Veel aannemers ervaren die knelpunten heel direct bij hun nieuwbouwprojecten, onder meer doordat wachttijden voor zowel klein- als grootaansluitingen zijn toegenomen. Reden voor Bouwend Nederland, Mijn Aansluiting en Synfra om een bijeenkomst te organiseren waar aannemers, netbeheerders en nutsleveranciers met elkaar over de problematiek én mogelijke oplossingen konden praten. Een kleine 40 geïnteresseerden waren dinsdag 16 mei naar het VVV-stadion in Venlo gekomen voor de bijeenkomst ‘Samen beter aansluiten’.

Luisteren naar elkaar

Doel van de sessie was om de deelnemers van relevante achtergrondinformatie te voorzien en daarmee begrip voor elkaars positie te creëren. Zo konden aannemers hun ervaringen delen over de soms lange wachttijden op een aansluiting. De gestelde aansluittermijnen worden niet altijd gehaald. Wat het wachten voor de aannemers lastig maakt, is dat ze niet voldoende inzicht hebben in de status en voortgang van de aanvragen. Enexis maakte op zijn beurt duidelijk dat zij te maken hebben met gebrek aan ruimte op het hoogspanningsnet van TenneT (geen probleem voor kleinverbruik 3 x 80A en kleiner) – en de lange doorlooptijden die voor de uitbreiding daarvan gelden.

De verhalen zorgden voor wederzijds begrip. En dat is belangrijk, vooral omdat ook de uiteenzettingen over de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de toekomst duidelijk maakten dat de knelpunten niet 1, 2, 3 opgelost kunnen worden. 

Veelbelovende quick wins

Vanuit het idee dat er op korte termijn wel zaken te verbeteren zijn, ging het gezelschap na het plenaire deel in groepen uiteen om te brainstormen over dergelijke quick wins. Het leverde meteen al een aantal mooie ideeën op. De klacht van de aannemers over de lange periodes waarin ze, na het aanvragen van de aansluiting, in het ongewisse blijven wil Mijn Aansluiting te lijf met een Track & Trace-portal op de website. Daarin is dan te zien wat de huidige status van de aanvraag is.

Een tweede quick win zou het gebruik van prefab meterkasten kunnen zijn. Die worden in een vroeg stadium in de woning geplaatst waardoor het schouwproces niet voor vertraging zorgt, hetgeen nu wel regelmatig het geval is.

Ook was er nog een praktische tip van Mijn Aansluiting voor de aannemers om op de website gebruik te maken van de optie ‘Project aanmelden’. Daarmee kan tijdige afstemming tussen NUTSpartijen, combi-organisatie en bouwer worden verzorgd. 

Een goede eerste stap

Een korte inventarisatie aan het eind van de bijeenkomst leerde dat het merendeel van de deelnemers erg blij was met het initiatief. “Het is fijn te worden gehoord”, gaven diverse bouwbedrijven aan. Op hun beurt gaven netbeheerders aan heel blij te zijn met de open communicatie. En omdat alle aanwezigen het er daarnaast over eens waren dat deze goede eerste stap zeker niet genoeg is, gaan de organiserende partijen aan de slag om een vervolgsessie voor te bereiden. Een datum daarvoor is nog niet bekend maar bedrijven die de bijeenkomst van 16 mei gemist hebben, zijn van harte uitgenodigd om een volgende keer aan te sluiten.

Bron: Bouwend Nederland, Hanneke van Eijndhoven

Vorige
Volgende