Hurkmans scoort eerste kwartaal beste op CES

Dinsdag 6 juni 2023 bracht Synfra een bezoek aan Hurkmans om ze te feliciteren!

De contractaannemer presteerde het beste bij de CES-rapportages van het eerste kwartaal dit jaar. CES staat voor Customer Effort Score. Er wordt gemeten hoe aannemers en netbeheerders scoren op het klantcontactproces. Worden klanten goed en op tijd geïnformeerd over de werkzaamheden? Wat is de beleving van de klant? De meting bestaat uit 1 klantfeedback en 3 interactiemetingen en vinden plaats gedurende de hele klantreis. Er wordt naar meerdere aspecten gevraagd. Klanten beoordelen Hurkmans vooral goed op klantgerichtheid (houding en gedrag van de monteur) en de wijze waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Operationeel manager Sylvia Brouns en procesadviseur Paul Doomen overhandigden de felicitatie in Someren in de vorm van een taart.

Sinds 2021 is het LUKO geïmplementeerd (Landelijk Uniform KlanttevredenheidsOnderzoek). Reden van de introductie van LUKO is dat er één klanttevredenheidsmeting is voor klanten en dat zij niet benaderd worden door meerdere partijen.

De voordelen van LUKO zijn:

  • Focus ligt op het gezamenlijk ketenproces waarbij de klant centraal staat i.p.v. op de eigen, individuele processen
  • De klant krijgt één vragenlijst i.p.v. meerdere lijsten van verschillende partijen
  • Prestaties zijn vergelijkbaar en daardoor valt er gezamenlijk van elkaar te leren

De rapportages zijn voor alle betrokken partijen inzichtelijk en de resultaten worden regelmatig besproken.

Vorige
Volgende