Samen beter aansluiten: met tips en tools voor leden

Op 16 mei 2023 vond de bijeenkomst ‘Samen beter aansluiten’ plaats in Venlo. We blikken terug op de uitkomsten.

Op initiatief van Mijnaansluiting.nl, Synfra en Bouwend Nederland kwamen aannemers, netbeheerders en nutsleveranciers samen om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen, en mogelijke oplossingen, rondom aansluitingen.

De eerste reacties waren zeer positief. De bouwers zijn echt gehoord in hun verhaal en zowel Mijnaansluiting.nl als Synfra hebben belangrijke informatie kunnen delen die direct is geland bij de aanwezigen. Het eerste resultaat van deze bijeenkomst is er namelijk al: het aantal projectmeldingen is in Limburg enorm gestegen.

Dat de problemen rondom aansluitingen voor iedereen merkbaar zijn, weten we allemaal. Het elektriciteitsnet kampt al jarenlang met ernstige overbelasting, lange doorlooptijden en zelfs een stop op grote aanvragen. Niet alleen in de provincies Noord-Brabant en Limburg, maar in grote delen van het land ervaren bedrijven moeilijkheden bij het krijgen van nieuwe aansluitingen of uitbreidingen van het elektriciteitsnet. De energietransitie en de groeiende vraag naar elektriciteit zorgen voor capaciteitsproblemen in Nederland waardoor bedrijven en instellingen die veel elektriciteit verbruiken de komende vijf tot tien jaar geen nieuwe stroomaansluiting kunnen krijgen. Netbeheerder Enexis heeft al een groot aantal aanvragen ontvangen en kan niet voldoen aan de toenemende vraag.

Kant-en-klare oplossingen zijn er niet op korte termijn. Wel kunnen we de dialoog actief houden en gezamenlijk zoeken naar de meest efficiënt mogelijke manier van het aansluitproces. Daarom informeren we je met deze update over de meest recente ontwikkelingen en de beoogde vervolgstappen.

Om het geheugen nog even op te frissen verwijzen we via deze link naar het verslag van de bijeenkomst in mei.

1. De schouw

Een deelsessie op 16 mei ging over de schouw. Dit houdt in dat de uitvoerende aannemer (fysiek) kan controleren of de geplande aanvraag zowel technisch als operationeel kan worden uitgevoerd. De schouw vindt plaats tijdens het stadium ‘voorlopige planning’, tijdens de schouw kunnen er namelijk nog wijzigingen in de aanvraag doorgevoerd worden.

De bouwer dient rekening te houden met de voorschriften van de netwerkbedrijven (glas en deur dicht) en de technische voorbereiding van de uitvoering (meterkast en mantelbuizen volgens voorschriften aangebracht). Vervolgens wordt (in overleg met de klant) de aanvraag/opdracht op een bepaalde dag in een tijdsblok gepland (‘definitieve planning’).

Noodzaak van de schouw

Tijdens de sessie werd er gediscussieerd over de noodzaak van deze schouw. Op dit moment komt het nog te vaak voor dat de bouwer zijn zaken technisch en/of operationeel niet op orde heeft om de schouw achterwege te laten. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Via deze link zijn de richtlijnen en eisen beschikbaar die wordt gebruikt tijdens het schouwen.

2. De prefab meterkast

Door Marco Kock van Mijnaansluiting.nl werd een mooie demonstratie gegeven van de prefab meterkast. Een gecertificeerde prefab meterkast versnelt het aansluitproces. Nog voordat de muren van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst. Deze wordt in de beginfase van de bouw aangesloten, waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Dit is efficiënter en veiliger. Het aansluitproces wordt hiermee beter planbaar en voorkomt hinder tussen de partijen. Tijdelijke bouwaansluitingen zijn nauwelijks meer nodig en er vindt vrijwel geen afkeur meer plaats. (Dit kan overigens ook weer van invloed zijn op de noodzaak van schouw.) Daardoor wordt de oplevering voor de nieuwe woningeigenaren beter voorspelbaar.

Meer informatie over de prefab meterkast vind je op de site van mijnaansluiting.nl.

Synfra heeft de intentie om de prefab meterkast als standaard werkwijze te implementeren, tenzij er een gegronde reden is om deze niet te gebruiken. Dit wil zeggen dat het niet een harde verplichting is, maar wel een sterke aanbeveling. De aanvraag bij mijnaansluiting.nl is hier al op aangepast.

3. Verbeteringen Track & Trace op Mijnaansluiting.nl

Het voornaamste knelpunt wat naar voren kwam, was dat de aanvrager nog vaak een ‘black box’ ervaart bij de voortgang van de aanvraag. Er is behoefte aan meer updates over waar de aanvraag ligt (bij de netbeheerder of aannemer), de status en de planning. Voor mijnaansluiting.nl is dit een bestaande dienst, maar is afhankelijk van hoe deze door verschillende netbeheerders gevuld wordt. Samen zetten we erop in om klanten steeds beter te informeren. Een concreet resultaat hiervan is dat Enexis is begonnen met het delen van de statussen van offertes. We zien hierdoor dat het relatief aantal updates dat verstuurd wordt, is verdubbeld.

4. De projectmelding

Projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten hebben in bouwprojecten vaak te maken met kabels en leidingen. Dit vraagt om vroegtijdige afstemming en informatie-uitwisseling met de netwerkbedrijven. Speciaal hiervoor kan via mijnaansluiting.nl een project worden gemeld via ‘project aanmelden‘ op de site van MA.

Zoals eerder benoemd is sinds de sessie het aantal projectmeldingen toegenomen. In twee maanden 39 meldingen van het totaal van 87 dit jaar. Daar zijn we heel blij mee! We zien dus het effect van de oproep om projecten tijdig te melden. Blijf dat vooral doen.

De werkwijze is als volgt:

  1. Je meldt het project aan op mijnaansluiting.nl/project
  2. Synfra ontvangt de melding en stuurt deze direct door naar de coördinerende netbeheerder
  3. De coördinerende netbeheerder neemt binnen 5 werkdagen contact met je op
  4. De nodige informatie wordt uitgewisseld door alle betrokken partijen
  5. Er vindt overleg plaats met alle betrokken partijen
  6. In onderlinge afstemming wordt het project voorbereid
  7. Aansluitingen worden aangevraagd via het reguliere aanvraagproces op mijnaansluiting.nl
  8. Kabels en leidingen worden aangelegd en aansluitingen gemaakt
  9. Project wordt afgerond

5. Laat ons weten of je een vervolgsessie wil

Het doel van deze nieuwsbrief is jullie informeren en up-to-date te houden. Daarnaast zijn wij benieuwd of jullie de mening delen dat een fysieke vervolgsessie wenselijk is. En zo ja, waar kunnen we specifiek op inzoomen wat jou betreft. Heb je input? Laat het vooral weten via h.vaneijndhoven@bouwendnederland.nl

Vorige
Volgende