Toolboxflyers Arbo-incidenten

Twee nieuwe flyers van de werkgroep Leren van Arbo-incidenten: shovel- en snijincident.

Op initiatief van de programmawerkgroep Arbocatalogus en de agendagroep Governance code Veilige Energienetten (GVE) is de werkgroep Leren van Arbo-incidenten opgericht. Deze landelijke werkgroep richt zich op arbeidsincidenten die plaatsvinden bij het werken aan energienetten. Denk hierbij aan snijden, vallen, beknellen, fysieke overbelasting en aanrijdingen. Elektriciteits- en gasincidenten vallen buiten de scope, omdat hiervoor twee specialistische werkgroepen onder de GVR (BEI VIAG) actief zijn.

Shovel- en snijincident

Onlangs zijn de eerste twee flyers van de werkgroep Arbo-incidenten uitgegeven.

  • De eerste flyer bespreekt een incident waarbij een shovel omvalt, omdat de ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft.
    De machinist zet zich op tijd schrap in de cabine en loopt gelukkig geen letsel op. Incidenten met shovels komen helaas vaker voor. Vaak zijn ze het resultaat van afwijkende omstandigheden en bijzonder situaties. Wees daarom alert op de omgeving.

  • De tweede flyer gaat over een snij-incident.
    Tijdens het aanpellen van een kabel bleek de buitenmantel erg stug te zijn en daardoor moeilijk om te snijden. De monteur zette hierdoor meer kracht dan normaal en schoot hierbij uit en raakte zijn hand die zich in de snijrichting bevond. De monteur droeg geen snijwerende handschoenen en liep hierdoor een ernstige snijwond op.

Heb je vragen over de werkgroep of wil je graag een incident indienen? Dat kan via jouw branchevereniging of  werkgroep@incidenten.nl

De werkgroep Arbo-incidenten wordt ondersteund door brancheverenigingen Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. De leden zijn een mix van 16 netbeheerders en aannemers, zoals Gasunie, TenneT, Enexis, Rendo, VolkerWessels, BAM, Heijmans en Van Vulpen. Incidenten worden aangemeld via de besloten registratie-omgeving www.lerenvanincidenten.net en elk kwartaal in een open sfeer besproken. Over leerzame incidenten worden toolboxflyers opgesteld. Deze worden via de leden en landelijke nieuwsberichten verspreid. In de toekomst zullen ook andere producten worden gemaakt, zoals reflectiekaarten of toolboxfilms.

Vorige
Volgende