7 november 2018nieuws

Per 1 oktober 2018 gelden nieuwe aansluittarieven. Dat zijn het aannemerscollectief en het bestuur van Synfra begin september overeengekomen. De aanleiding kwam vanuit het aannemerscollectief. Zij gaven aan dat door de veranderende marktsituatie het aansluitproces onvoldoende rendabel is. Het bestuur heeft dit signaal serieus genomen en een voorstel gedaan voor nieuwe tarieven die door het aannemerscollectief is geaccepteerd.

Rendement
Voorzitter van het aannemerscollectief en directeur van de Hurkmans Groep, Edwin Baeten, vertelt dat het niet helemaal zonder slag of stoot is gegaan: “We waren al een tijd niet tevreden over de tariefstelling en hebben daarom een onderzoek gedaan waaruit bleek dat deze inderdaad niet rendabel was. Daarbij opgeteld is de markt inmiddels dusdanig veranderd, dat de kostprijzen en salarissen zijn gestegen. De indexering van onze raamcontracten dekt deze marktontwikkeling onvoldoende af.”

Duurzame oplossing
Synfra-bestuurslid Michel Wauters (Enexis) over de nieuwe aansluittarieven: “Met het nieuwe tarief hebben we een duurzame oplossing. Het proces loopt namelijk al langer en eerder hebben we tijdelijke maatregelen genomen. Maar begin deze zomer kwam vanuit het collectief de oproep om tot één goede, degelijke oplossing te komen. Met een projectteam hebben we vervolgens goed naar de vraag gekeken en gezocht naar mogelijke oplossingen. Uiteindelijk is daar een voorstel uitgekomen dat aan het aannemerscollectief is voorgelegd.”

Resultaatafspraken
Samenhangend met de tariefafspraken is ook gesproken over resultaatafspraken. Michel Wauters: “In de nieuwe afspraken zijn ontwikkelingen meegenomen die eveneens speelden, zoals het verbeteren van de klantcommunicatie en ICT-investeringen die we vragen van de aannemers. Onderdeel van het voorstel zijn daarom nieuwe resultaatafspraken over onder andere capaciteit, verbeterde klanttevredenheid, procesversnelling, capaciteit en uiteraard veiligheid.”

Samenwerken
Edwin Baeten: “Er moest echt wat gebeuren. Maar het was moeilijk om alle aangesloten aannemers op één lijn te krijgen vanwege verschillende afspraken. Het was best een beproeving voor het collectief. Gelukkig werd hier ook de kracht van het collectief duidelijk en was iedereen het erover eens dat kijkend naar de lange termijn, dit de beste oplossing is. Een compliment voor de slagvaardigheid van het bestuur. Zij zijn in een korte tijd met een goed voorstel gekomen. Die stap is belangrijk geweest om het collectief te behouden.”

Michel Wauters: “Zowel de aannemers als het projectteam hebben adequaat opgetreden. Het was niet makkelijk, anders was de oplossing er al lang geweest. In een paar maanden tijd is er een afspraak waarin jarenlang lopende discussiepunten zijn opgelost. We zijn daarom trots op het resultaat wat er nu ligt.”

Evaluatie proces
Het proces om tot de nieuwe aansluittarieven te komen is niet heel gemakkelijk gegaan, daar is iedereen het over eens. Goede reden om daar van te leren. En dat is gebeurd. De aannemers hebben daarom samen met het bestuur op 5 oktober uitgebreid stilgestaan bij dit proces.

Eén van de aannemers is Peter van der Aa, directeur van Van Vulpen BV: “Mijn gevoel na dit hele traject is dat we als aannemers meer gehoord worden en dat elkaars belangen duidelijker zijn. De evaluatie heeft er voor gezorgd dat we elkaar veel beter begrijpen. Het is de samenwerking zeker ten goede gekomen. We zijn veel meer gegroeid naar partnership, een meer gelijkwaardige relatie.”

Damir Josipovic (Brabant Water), penningmeester Synfra: “De evaluatie is een mooi voorbeeld van wat we met het cultuurveranderprogramma SUPER! in theorie hebben afgesproken en nu in de praktijk hebben gebracht. We zitten echter nog in een groeifase. Dat betekent dat we er nog niet zijn, maar zo’n proces laat je wel zien waar je nu staat.”

“Tijdens het traject zijn irritaties geweest, dat is normaal. Ik vind dat we daar uitstekend met elkaar over hebben gesproken en hebben geleerd van onze fouten. We hebben elkaar kunnen vertellen wat we hebben meegemaakt en hebben goed gekeken naar wat we zelf beter kunnen doen in plaats van wat een ander kan doen.”

Gijs Frijters van Rasenberg Kabels en Leidingen / APK is het daar mee eens. “Met de nieuwe tarieven op het aansluitproces hebben we aangetoond dat toekomstige ontwikkelingen in de huidige contracten gepast kunnen worden. Het bestuur heeft goed geluisterd naar de problematiek en heeft serieus gekeken naar mogelijke oplossingen. We zijn in staat gebleken om grote veranderingen gezamenlijk aan te pakken. Het is een grote stap om iets contractueel aan te passen. Het resultaat is daarom een grote stap in onze samenwerking voor de lange termijn.”

Gebied 6
In principe zijn alle tarieven nu hetzelfde. Alleen geldt een uitzondering voor gebied 6, Zuid-Limburg. Dit gebied heeft specifieke eigenschappen: de grond is anders, het aanbod van werk is anders en er wordt weinig gebouwd. “Dat is gelukkig gehoord door het bestuur. Deze nuancering is doorslaggevend geweest bij de zuidelijke aannemers”, aldus Edwin Baeten.

Gasloze aanleg
Een compensatie voor de gasloze aanleg van nieuwe aansluitingen als gevolg van de wet VET volgt later nog. Hierin volgt Synfra voor aansluitleidingen de landelijke afspraken. Voor hoofdleidingen wordt dit nog nader onderzocht.