19 oktober 2017nieuws

Heijmans en het Synfrabestuur maakten in januari 2016 overeenkomstig aanbesteding betreffende perceel 4A afspraken. Heijmans bevindt zich momenteel in de migratie naar het niveau van 75% inzet eigen personeel op het Synfracontract.

In perceel 4A neemt het geplande werkvolume significant toe in 2018. De afspraak inzet eigen personeel is nog steeds niet ingevuld door Heijmans. Het Synfrabestuur heeft als maatregel het volgende besloten:  het geplande werkvolume voor 2018 blijft op het niveau van het voor Heijmans geplande werkvolume van 2017.

Dit geeft Heijmans de ruimte om haar organisatie verder uit te breiden met eigen personeel en voorkomt dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en veiligheid.
En betekent dat de projecten die niet toebedeeld worden aan Heijmans door Synfra in de markt worden gezet.