14 april 2021nieuws

Samenwerkingsorganisatie Synfra zoekt een (afstudeer)stagiair op het gebied van (bedrijfs)psychologie of gedragswetenschappen.

Wat is Synfra voor organisatie?
Stichting Synfra is een samenwerkingsverband tussen Brabant Water, Enexis, Waterleiding Maatschappij Limburg, mediapartijen, aannemers en gemeenten om de ondergrondse infrastructuur zo efficiënt mogelijk aan te leggen. Omdat het aantal ondergrondse kabels en leidingen nog steeds toeneemt, vraagt afstemming van de werkzaamheden veel aandacht. Samen met deze ketenpartners combineren en coördineren we ondergrondse werkzaamheden die gericht zijn op het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Samenwerking betekent namelijk minder overlast en schade, omdat wegen en straten minder vaak worden opengebroken: alle noodzakelijke kabels en leidingen gaan gelijktijdig de grond in.

De stageopdracht
Synfra is continu bezig om de samenwerking tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende werkgroepen op verschillende werkgebieden actief. De werkgroep Samenwerken en Eigenaarschap heeft een overkoepelend karakter, omdat alle werkzaamheden te maken hebben met samenwerking en eigenaarschap. Deze werkgroep heeft het advies uitgebracht de samenwerking organisatiebreed te verbeteren. Om het effect daarvan te kunnen meten is een nulmeting nodig. Deze nulmeting kent twee aspecten, namelijk een meting op inhoud en een meting op (gewenst) gedrag.

Aan de stagiair de opdracht deze nulmeting vorm te geven en daarvan een sessie te organiseren. De nulmeting moet inzicht geven in de wijze waarop Synfra als organisatie samenwerkt, hoe de samenwerking ervaren wordt en waar het verbeterpotentieel ligt. Gezien de complexiteit van de Synfra-organisatie en de uitdaging van de opdracht zoeken wij een derde- of vierdejaars HBO- of WO-student.

Start van de stage is bij voorkeur in mei/juni. De stage duurt zes maanden en er staat een standaard vergoeding tegenover.

Interesse?
Stuur een mail t.a.v. Sylvia Brouns naar info@synfra.nl met daarin je CV en motivatie. Je kunt via dit mailadres ook terecht voor vragen over deze stage.