17 april 2018nieuws

Bij iedere graafbeweging is men verplicht de bodemkwaliteit te toetsen. Deze toetsing vindt plaats d.m.v. een vooronderzoek. Om veilig en volgens het wettelijk kader CROW 400 te werken is de Antea bodemapplicatie ontwikkeld.

De bodemapplicatie is een website die de databronnen over bodemverontreiniging automatisch checkt en daar een rapport aan koppelt. We hebben een bodemapplicatie voor Aansluitingen die door onze aannemers wordt gebruikt. En een bodemapplicatie Infra die door de netbeheerders wordt toegepast.

Evaluatie aannemers
De Synfra-aannemers (Aansluitingen) maken vanaf 15 januari gebruik van deze bodemapplicatie. Afgelopen maanden hebben we dit gebruik geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de bodemapplicatie bij de aannemers goed is ontvangen en dat bijna iedereen ermee werkt, maar bij sommige aannemers de interne implementatie nog niet volledig is afgerond.

Ook zijn een aantal wensen en verbeterpunten naar voren gekomen die met Antea zijn besproken, zoals:
• het vastzetten van de aangevinkte kaartlagen
• de aanwezigheid van de bodemkwaliteitskaarten
• het doorklikken naar de onderliggende rapporten.
Deze punten worden momenteel door Antea verder uitgewerkt en getest.

Evaluatie netbeheerders
Momenteel is Synfra bezig met een evaluatieronde bij de netbeheerders over het gebruik van de Antea Infrabodemapplicatie. Eventuele verbeterpunten die hieruit naar voren komen bespreken we met Antea en passen we daar waar nodig aan.

Neem contact op met Paul Doomen voor meer informatie of vragen over deze bodemapplicatie.