Meerwerk en afwijkingen kent het bestek niet

Meerwerk en afwijkingen kent het bestek niet

Wat is meerwerk en wanneer is er sprake van een afwijking? Een goed voorbeeld vormt de uitvoering van werkzaamheden in de grondcategorieën ‘hinder’ en ‘veel hinder’. Gaat het hier om meerwerk of een afwijking? In … Lees verder

Geslaagde pilot Gemma vergunningen gemeenten

Geslaagde pilot Gemma vergunningen gemeenten

Tegenwoordig worden vergunningsaanvragen voor het leggen van kabels en leidingen sneller en makkelijker ingediend en afgewikkeld. Een pilot, samen met de gemeenten Heerlen en Cranendonck en de netwerkbedrijven Brabant Water, Enexis en WML, wees uit … Lees verder

Nieuwe aanbesteding voor Synfra combi-contract

Nieuwe aanbesteding voor Synfra combi-contract

In de opgestelde contracten in 2013 is afgesproken dat het contract in het perceel van de laagst scorende aannemer na vier jaar eindigt. Uit onze kwaliteitsmeting (QPS) is naar voren gekomen dat Joulz/Stedin Operations (perceel … Lees verder