28 mei 2020nieuws

Al enige jaren is er sprake van om de bouwaannemers de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast door te laten leggen tot aan de perceelgrens. De belemmerende factor hierbij was de discipline gas vanwege mogelijke gaslekkage en de eventuele gevolgen hiervan. Nu gas in de nieuwbouw niet meer mag worden aangelegd, is deze belemmering komen te vervallen.

Daarnaast zijn we continu op zoek naar het effici├źnter aanleggen van de huisaansluitingen. Enerzijds om kosten te reduceren, anderzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De lange invoermantelbuizen, maar ook de prefab meterkast, zijn mooie innovaties waarmee we dit kunnen bereiken.

Binnen het Synfrabestuur hebben de bestuursleden uitgesproken dat we als Synfrapartijen ons sterk maken om deze innovaties, invoermantelbuizen tot aan de perceelgrens en prefabmeterkastopstellingen, in praktijk te gaan brengen en te implementeren als onderdeel van ons aansluitproces. De voorstellen voor de aanpassingen van de NEN-norm van de meterkastvoorschriften liggen al bij de meterkastcommissie. Echter laat de aangepaste norm nog wel enige tijd op zich wachten. Desondanks wil Synfra per 1 januari 2021 met de bouwaannemers in het zuiden (Noord-Brabant en Limburg) starten met de implementatie van de lange invoermantelbuizen voor het maken van aansluitingen. In Limburg gebeurt dit pilotgewijs, aangezien door deze verandering er ook een wijziging vereist is van de toegepaste materialen voor de wateraansluiting. Hierover wordt medio 2021 een besluit genomen.